Alle functies Samenwerking

Samenwerking is niet ingewikkeld. Echt niet.

Klantenservicemedewerkers die service en support bieden aan klanten, hebben hierbij vaak input nodig van andere (interne) team. Maar dat is niet altijd zonder risico. Vaak hebben ze geen zicht mee op de voortgang en de status, waardoor er veel tijd verloren gaat in de heen-en-weercommunicatie. Resultaat: de context raakt verloren, het oplossen van het probleem duurt veel te lang, en de kwaliteit van uw service komt onder druk te staan.

Gelukkig is dit allemaal vrij eenvoudig te voorkomen, door gebruik te maken van helpdesksoftware die samenwerking stimuleert en faciliteert.

Freshdesk stimuleert samenwerking en efficiëntie

Freshdesk biedt een reeks krachtige samenwerkingsfuncties waarmee teams efficiënt samenwerken om zo de klant de best service en support te leveren - waarmee tegelijkertijd de customer experience naar een hoger niveau wordt getild. Agents kunnen anderen direct bij tickets en discussies betrekken en behouden daarbij zichtbaarheid in tickets - zelfs als een ander team er op dat moment aan werkt. Een andere handige samenwerkingsfunctie in Freshdesk is dat taken kunnen worden opgesplitst in deeltaken, zodat verschillende teams er gelijktijdig aan kunnen werken. 

Nodig Medewerkers uit voor een ticket

Breng de collectieve kracht van deskundigen uit verschillende teams samen om complexe klantproblemen op te lossen. Met een overzicht van alle interacties kunnen uw agents contextueel samenwerken met medewerkers van andere teams, externe belanghebbenden en meer, om tickets sneller op te lossen. Hou de prestaties van medewerkers bij met rapportages en analyses.

Meer zichtbaarheid met Shared Ownership

Deel het ownership van tickets met andere teams, zònder zichtbaarheid en toegang te verliezen. Op die manier werken verschillende teams tegelijk aan hetzelfde klantprobleem, en blijven alle partijen op de hoogte van de voortgang van het ticket. De agent die het contact met de klant heeft, beschikt zo altijd over de meest actuele en complete informatie. 

Los problemen op met Parent-child ticketing

Los problemen sneller op door tickets op te splitsen in kleinere deeltaken waar verschillende teams gelijktijdig kunnen werken. Met Parent tickets en child tickets is een ticket pas opgelost als elk team zijn taak voltooit. Ieder  intern team is verantwoordelijk voor hun eigen deeltaak. En zodra alle deeltaken zijn behandeld en opgelost, kan het complete ticket worden afgehandeld.

Los gerelateerde problemen tegelijk op met Gekoppelde Tickets

Soms is er een piek waarneembaar in een specifiek onderwerp in uw inkomende supporttickets. In zo'n geval kunt u al deze vergelijkbare problemen aan elkaar koppelen, en  in één keer statusupdates sturen naar alle gerelateerde tickets. Alle betrokken agents krijgen dan recente informatie over de voortgang van het probleem en kunnen consistente antwoorden naar hun klanten sturen.

Werk beter samen met Field Service

Met Freshdesk's uniforme helpdesk zijn uw helpdesk en Field Service teams beter op elkaar afgestemd.  Alle servicetaken die in behandeling zijn, worden gekoppeld aan een ticket, zodat helpdeskmedewerkers en Field Service medewerkers de volledige context van het probleem hebben bij het reageren op klanten.

Gebruik servicetaken om eenvoudig details met Field Service te delen over problemen en klantgegevens, zoals adressen, telefoonnummers, klanthistorie en meer.