Sorteer automatisch binnenkomende tickets 

Geef tickets zodra ze binnenkomen aan de juiste persoon of groep. Prioriseer en tag tickets gebaseerd op waar ze vandaan komen en wie ze gestuurd heeft.

Automatiseer follow-ups met klanten

Zorg ervoor dat u geen kleine taken over het hoofd ziet die cruciaal zijn voor een vlotte werking van uw helpdesk, zoals een follow-up met een klant of het volledig afronden van een ticket. Met de automatiseringen van Freshdesk kunt u automatisch meldingen versturen, ticketstatussen beheren, proactief frustraties van klanten voorkomen en nog veel meer.

Reageer sneller op kritieke gebeurtenissen

Stel regels op om de juiste mensen in uw team te alarmeren wanneer er een urgente activiteit openstaat in uw helpdesk waar direct op gereageerd moet worden. U kunt ook automatisch een keten van handelingen activeren als eerste reactie. Zo kunt u bijvoorbeeld een manager alarmeren wanneer een klant een slecht waarderingscijfer heeft gegeven, zodat hier direct op kan worden gereageerd.

Reageer sneller door automatisering

Voer tegelijkertijd meerdere acties uit

Creëer workflows die met één klik meerdere acties voor een ticket uitvoeren. Bijvoorbeeld het tegelijkertijd aanpassen van de ticketstatus, het geven van een tag en het verzenden van een e-mail.

Geef automatisch veelgebruikte antwoorden

Vermijd tijd te verliezen door steeds weer dezelfde vraag te beantwoorden met Freshdesk’s Standaardantwoorden. Deze kunnen met een klik worden opgeslagen en steeds opnieuw worden gebruikt.

Blijf constant op de hoogte

Ontvang notificaties voor belangrijke gebeurtenissen in uw helpdesk. Stel ook desktop notificaties in, zodat u ook wanneer u in een ander tab aan het werk bent een melding krijgt.