De tickets naar de juiste teams sturen

Deel de binnenkomende tickets in per categorie en stuur ze door naar de juiste teams met behulp van de Freshdesk bedrijfsregels. Bespaar tijd en middelen aangezien u de tickets niet handmatig hoeft door te sturen.

Beurtgebaseerde toewijzing van tickets

Verdeel de tickets gelijkmatig over de medewerkers in een groep met gebruik van een round-robin toewijzingssysteem. Help de medewerkers bij het sneller oplossen van tickets zonder dat de tickets handmatig toegewezen hoeven te worden.

De werkbelasting van de medewerker uitspreiden

Gebruik een toewijzingssysteem voor de tickets gebaseerd op de werkbelasting van de medewerkers. De tickets worden automatisch toegewezen, gebaseerd op hoe veel tickets de medewerker al te verwerken heeft en zonder de werknemer te overbelasten.

Tickets toewijzen op basis van ervaring en vaardigheid

Assign tickets to the right agents based on the required skillsets and expertise. Skill based ticket assignment lets you route tickets to the agents best equipped to deal with each issue.

Samen werken, sneller oplossen

Collaboratieve klantondersteuning

Krijg hulp van deskundigen uit het hele bedrijf om problemen van klanten sneller op te lossen.

Dubbel werk vermijden

Vermijd en achterhaal dubbel werk voor hetzelfde ticket door meerdere medewerkers.

 Op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van de medewerker

Bekijk de beschikbaarheid van de medewerker in real-time zodat de individuele werkbelasting en prestatie geoptimaliseerd kan worden.