Bepaal de prioriteit van tickets en voer statuscontroles uit

Bepaal automatisch de prioriteit van tickets op basis van urgentie en beheer uw klantgesprekken beter door over te stappen op een helpdesk. Volg ondersteuningstickets van begin tot eind met behulp van ticketstatussen.

prioritize tickets and perform status checks 2x

Beheer meerdere inboxen op één plek

Verplaats gesprekken van verschillende e-mailadressen naar één helpdesk voor een kortere oplostijd. Verwijs tickets door naar het team dat ze het beste kan oplossen met behulp van slimme toewijzingsfuncties voor tickets.

manage multiple mailboxes in one place 2x

Volg en meet de kwaliteit van uw ondersteuning

Gebruik rapporten om inzicht te krijgen in wat wel en wat niet werkt en hoe uw klantenondersteuning kan worden verbeterd. Plan regelmatige rapporten in zodat u altijd op de hoogte bent van de prestaties van uw team.

track and measure quality of support 2x

Voordelen van overstappen op een helpdesk

Breng de verwachtingen van de klanten en de medewerkers op één lijn

Wijs automatisch tickets toe en stel SLA's op om gemakkelijk de servicestandaarden van uw verschillende ondersteuningsteams te beheren.

Waarschuw medewerkers bij conflicten

Voorkom verwarring onder klanten door ervoor te zorgen dat medewerkers niet meerdere of tegenstrijdige antwoorden op dezelfde vraag sturen.

Houd klanten op de hoogte

Stel automatische antwoorden in bij e-mailmeldingen om uw klanten op de hoogte te brengen wanneer u hun ticket ontvangt.