Kieruj zgłoszenia do odpowiednich zespołów

Kategoryzuj i kieruj przychodzące zgłoszenia do odpowiednich zespołów, korzystając z regulaminów firmowych Freshdesk. Oszczędzaj czas i zasoby, eliminując konieczność manualnego przekierowywania przychodzących zgłoszeń.

Przydzielaj zgłoszenia naprzemiennie

Równomiernie dystrybuuj przydzielanie zgłoszeń wśród konsultantów w grupie w systemie karuzelowym. Pomagaj konsultantom szybciej rozwiązywać zgłoszenia, bez konieczności ich manualnego wybierania.

Zrównoważ ilość pracy konsultantów

Korzystaj ze zrównoważonego przydzielania zgłoszeń, aby automatycznie przydzielać zgłoszenia do konsultantów w zależności od ich obłożenia, dzięki czemu żaden z nich nie będzie czuł się przytłoczony nadmiarem pracy.

Alokuj zgłoszenia w zależności od doświadczenia i kompetencji

Przydzielaj zgłoszenia do odpowiednich konsultantów na podstawie ich kompetencji i doświadczenia. Przydzielanie zgłoszeń na podstawie umiejętności umożliwia kierowanie zgłoszeń do najbardziej kompetentnych konsultantów w danej dziedzinie.

Współpracuj i rozwiązuj jeszcze szybciej

Kolaboratywna obsługa klienta

Uzyskaj pomoc od ekspertów w swojej firmie, aby szybciej rozwiązywać problemy klientów.

Unikaj powielania zadań

Wykrywaj i unikaj powielania pracy kilku konsultantów nad tym samym zgłoszeniem.

Monitorowanie dostępności konsultantów

Sprawdzaj dostępność konsultantów w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować przydzielanie zadań i wydajność.