Kieruj zgłoszenia do odpowiednich zespołów

Kategoryzuj i kieruj przychodzące zgłoszenia do odpowiednich zespołów, korzystając z regulaminów firmowych Freshdesk. Oszczędzaj czas i zasoby, eliminując konieczność manualnego przekierowywania przychodzących zgłoszeń.

route tickets to the right teams 2x

Przydzielaj zgłoszenia naprzemiennie

Równomiernie dystrybuuj przydzielanie zgłoszeń wśród konsultantów w grupie w systemie karuzelowym. Pomagaj konsultantom szybciej rozwiązywać zgłoszenia, bez konieczności ich manualnego wybierania.

assign tickets based on turn 2x

Zrównoważ ilość pracy konsultantów

Korzystaj ze zrównoważonego przydzielania zgłoszeń, aby automatycznie przydzielać zgłoszenia do konsultantów w zależności od ich obłożenia, dzięki czemu żaden z nich nie będzie czuł się przytłoczony nadmiarem pracy.

allot tickets by experience and skill 2x

Alokuj zgłoszenia w zależności od doświadczenia i kompetencji

Przydzielaj zgłoszenia do odpowiednich konsultantów na podstawie ich kompetencji i doświadczenia. Przydzielanie zgłoszeń na podstawie umiejętności umożliwia kierowanie zgłoszeń do najbardziej kompetentnych konsultantów w danej dziedzinie.

allot tickets by experience and skill 2x

Współpracuj i rozwiązuj jeszcze szybciej

Kolaboratywna obsługa klienta

Uzyskaj pomoc od ekspertów w swojej firmie, aby szybciej rozwiązywać problemy klientów.

Unikaj powielania zadań

Wykrywaj i unikaj powielania pracy kilku konsultantów nad tym samym zgłoszeniem.

Monitorowanie dostępności konsultantów

Sprawdzaj dostępność konsultantów w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować przydzielanie zadań i wydajność.