Przydzielaj zgłoszenia i wyznaczaj priorytety bez wysiłku

Twórz przepływ pracy na podstawie słów kluczowych i właściwości zgłoszeń, aby automatycznie przydzielać i eskalować zgłoszenia do odpowiednich konsultantów lub grup, w zależności od ich konsekwencji i pilności.

assign and prioritize tickets effortlessly 2x

Zautomatyzuj rutynowe zadania

Konfiguruj automatyzacje, aby zarządzać rutynowymi zadaniami, takimi jak odpowiadanie na oczekujące zapytania lub eskalowanie przeterminowanych zgłoszeń do kierownika.

automate routine replies 2x

Szybciej reaguj na krytyczne zdarzenia

Definiuj wyzwalane automatyzacje dla zdarzeń wymagających natychmiastowego działania i dla innych zadań, takich jak wysyłanie powiadomień lub modyfikowanie priorytetów w czasie rzeczywistym.

automate repetitive tasks 2x

Uprość ręczne działania

Szablony odpowiedzi

Udzielaj szybkich, spójnych odpowiedzi na typowe pytania, tworząc i korzystając ze wstępnie sformatowanych odpowiedzi.

Automatyzacja scenariuszy

Wykonuj jednoczesne działania i wyzwalaj serię zadań jednym kliknięciem, korzystając z automatyzacji scenariuszy.

Szablony zgłoszeń

Automatycznie wypełniaj takie dane zgłoszenia jak temat, opis i właściwości, aby szybciej tworzyć zgłoszenia i wysyłać e-maile.