Zautomatyzuj rutynowe odpowiedzi

Szybciej odpowiadaj na typowe pytania, bez spędzania czasu na ręcznym wpisywaniu odpowiedzi, dzięki wygodnemu wstawianiu szablonów odpowiedzi.

automate routine replies 2x

Spersonalizuj swoje odpowiedzi

Korzystaj z dynamicznych symboli zastępczych, formatowania tekstu i obrazów w tekście, aby spersonalizować odpowiedzi, a jednocześnie brzmieć naturalnie.

personalize your responses 2x

Stwórz repozytorium odpowiedzi

Utwórz osobiste szablony odpowiedzi, organizuj je w foldery i dziel się nimi z innymi konsultantami, aby zapewnić spójność i efektywność rozwiązywania częstych zgłoszeń.

build a repository of responses 2x

Szybciej zamykaj zgłoszenia

Automatyzuj cały proces przepływu zadań

Skonfiguruj dalsze automatyzacje złożonych działań, które będą uruchamiane w określonych sytuacjach.

Wykonuj działania na wielu zgłoszeniach jednocześnie

Zmieniaj właściwości zgłoszeń, dodawaj znaczniki i wysyłaj odpowiedzi na kilka zgłoszeń jednocześnie, korzystając z czynności masowych. 

Utwórz szablony zgłoszeń

Spędzaj mniej czasu na tworzeniu nowych zgłoszeń, zapisując ich szablony z odpowiednimi polami dla różnych rodzajów problemów.