Wszystkie funkcje Automatyzacja centrum pomocy

SKUP SIĘ NA POMOCY KLIENTOM

Obsługa klienta składa się z wielu powtarzalnych zadań, które nie tylko zajmują cenny czas, ale także negatywnie wpływają na morale zespołu. Jako administrator musisz mieć pewność, że czas Twoich konsultantów pożytkowany jest w odpowiedni sposób. Ustawiając automatyzacje, możesz wyeliminować żmudne i powtarzalne zadania.

Automatyzacja Freshdesk umożliwia Ci pracę na automatycznym pilocie

Usprawnij działanie swojego centrum pomocy za pomocą automatyzacji działających przez cały czas, aby mieć pewność, że Twój proces wsparcia działa jak najsprawniej. Możesz zautomatyzować powtarzalne zadania w swoim centrum pomocy, takie jak ustawianie priorytetów, odpowiadanie na zgłoszenia i inne zadania operacyjne, które pomogą Ci w obsłudze klientów. Dzięki temu Twój zespół może lepiej spożytkować swój czas i dopracować poziom obsługi klientów.

Priorytetyzuj każde przychodzące zgłoszenie

Miej pewność, że każde przychodzące zgłoszenie jest automatycznie kategoryzowane, priorytetyzowane i przydzielane do odpowiedniego konsultanta lub grupy ma podstawie zdefiniowanych czynników. Zgłoszeniom można nadawać priorytety na podstawie typu klienta – tego skąd dana osoba pisze, jakiego używa języka lub nawet tego, co pisze. Dzięki temu możesz mieć pewność, że większość ważnych zgłoszeń zostanie rozwiązane w pierwszej kolejności.

Automatycznie zarządzaj przepływem zadań

Automatyzuj przydzielanie zgłoszeń do konsultantów w grupie, stosując inteligentne techniki, aby mieć pewność, że są one optymalnie dystrybuowane. Każdy konsultant będzie miał zbilansowaną kolejkę, a Freshdesk automatycznie dostosuje liczbę zgłoszeń, gdy ktoś zrobi sobie przerwę.  Możesz także ustanawiać reguły przydzielania na podstawie doświadczenia swoich konsultantów.

Automatyzuj odpowiedzi kierowane do klientów

Już nigdy nie zapomnisz o drobnych zadaniach, takich jak wysyłanie wiadomości do klientów lub zamknięcie powtarzających się zgłoszeń, które są niezbędne do sprawnego działania centrum pracy. Dzięki automatyzacji Freshdesk możesz automatycznie wysyłać powiadomienia, zarządzać statusami zgłoszeń, proaktywnie zapobiegać narastaniu frustracji wśród klientów i znacznie więcej.

Szybciej reaguj na krytyczne wydarzenia

Konfiguruj reguły dotyczące powiadamiania odpowiednich osób w zespole w przypadku wystąpienia w centrum pomocy nagłego zdarzenia, które wymaga natychmiastowej odpowiedzi. Możesz także automatycznie uruchamiać szereg działań jako wstępną odpowiedź. Na przykład możesz powiadomić kierownika, jeśli klient wyśle złą ocenę w ankiecie satysfakcji klienta, aby mógł się z nim natychmiast skontaktować.

Usprawnij swoją pracę

Zautomatyzuj wykonywanie licznych zadań

Wykonuj jednocześnie liczne działania dotyczące zgłoszenia.

Udzielaj spójnych odpowiedzi

Zapisuj często udzielane odpowiedzi jako szablony.

Przekierowuj zgłoszenia na podstawie umiejętności

Przydzielaj zgłoszenia do odpowiednich konsultantów na podstawie ich kompetencji.