Bądź na bieżąco 

Dzięki aplikacji Freshdesk, konsultanci mogą otrzymywać bieżące informacje o wysokopriorytetowych zgłoszeniach – powiadomienia push o nowych zgłoszeniach, nowo przydzielonych zgłoszeniach lub odpowiedziach klienta.

Odpowiadaj kilkoma kliknięciami

Szybko udzielaj odpowiedzi na zgłoszenia nawet wtedy, gdy znajdujesz się poza biurem. Możesz łatwo dołączać załączniki, korzystać z szablonów odpowiedzi lub artykułów z rozwiązaniami.

Zarządzaj właściwościami zgłoszeń

Nie musisz czekać, aby zmienić właściwości zgłoszenia – poprzez naszą aplikację mobilną konsultanci mogą zamykać zgłoszenia, realizować scenariusze i znacznie więcej.

Współpracuj z innymi

Jeśli konsultanci potrzebują czyjegoś wkładu w zgłoszeniu, mogą korzystać z aplikacji do dodawania prywatnych notatek i przekazywania zgłoszeń do innych członków zespołu lub stron trzecich.

Mobilna obsługa klienta

Pulpit mobilny

Wyświetlaj oczekujące, przeterminowane lub nieprzydzielone zgłoszenia na jednym pulpicie i korzystaj z filtrów, aby dostosować sposób wyświetlania zgłoszeń.

Natychmiastowe udostępnianie zgłoszeń

Udostępniaj zgłoszenia w innych narzędziach, takich jak Trello, Asana lub Hangouts bezpośrednio ze swojego telefonu, korzystając z opcji dostępnych w menu zgłoszenia.

Alerty o konflikcie konsultantów

Unikaj konfliktów i udzielania wielokrotnych odpowiedzi, dzięki ostrzeżeniom, gdy ktoś inny pracuje nad tym samym zgłoszeniem, co Ty.

Dostęp do informacji o klientach

Sprawdzaj i edytuj informacje o swoich klientach łącznie z ich lokalizacją, numerami telefonu i notatkami zyskując szerszy kontekst podczas pracy nad zgłoszeniami.

Monitorowanie czasu

Prowadź ewidencję czasu, korzystaj z kart czasu pracy, oznaczaj płatne godziny i monitoruj wykonywaną pracę ze swojego telefonu.

Mobilna produktywność

Korzystaj z wyszukiwania głosowego, skrótów w aplikacji, szybkiego dostępu do ostatnio wyświetlanych zgłoszeń i innych funkcji pozwalających na poprawę produktywności i wydajności.