Wszystkie funkcje Tworzenie zgłoszeń

PRODUKTYWNOŚĆ KONSULTANTÓW

Konsultanci powinni mieć możliwość skupienia się na ciągłym doskonaleniu obsługi klienta. Jednak zamiast tego większość czasu spędzają oni na odkopywaniu złożonych problemów, nadawaniu im priorytetów i sprawdzaniu, czy nikt inny nie pracuje nad tym samym zgłoszeniem.

Freshdesk ułatwia pracę konsultantom

We Freshdesk każdy e-mail, informacja zwrotna, rozmowa na czacie lub przychodzące połączenie można zamienić w zgłoszenie. Koniec z przełączaniem się pomiędzy różnymi narzędziami. Koniec z pytaniami bez odpowiedzi i spóźniającymi się odpowiedziami.

Helpdesk Ticketing System Helpdesk Ticketing System

Skrzynka odbiorcza dla zespołu

W przeciwieństwie do e-maili, nasz system zgłoszeń powstał z myślą o pracy zespołowej i produktywności konsultantów. Oznacza to, że możesz zrobić w nim znacznie więcej, niż tylko wysyłać odpowiedzi. Nadawaj priorytety każdemu zgłoszeniu na podstawie słów kluczowych. Przydzielaj każde zgłoszenie do konkretnego konsultanta lub grupy, aby uniknąć nieporozumień związanych z tym, kto powinien pracować nad danym zgłoszeniem. Filtruj zgłoszenia na podstawie specyficznych właściwości, aby najważniejsze zgłoszenia były obsługiwane przez konsultantów w pierwszej kolejności.

Wykrywanie konfliktu konsultantów

Zobacz, kto jeszcze wyświetla zgłoszenie lub odpowiada na nie.

Szablony odpowiedzi

Zapisuj odpowiedzi na typowe zgłoszenia i korzystaj z nich ponownie.

Inteligentne powiadomienia

Otrzymuj powiadomienia o aktualizacji zgłoszeń wewnątrz narzędzia.

Niestandardowe widoki zgłoszeń

Wybieraj, które zgłoszenia chcesz zobaczyć najpierw.

Scalanie zgłoszeń

Scalaj zgłoszenia z tym samym problemem w jedno zgłoszenie.

Dziennik aktywności

Zobacz aktywność każdego konsultanta i systemu dotyczącą zgłoszenia.

Zarządzenie umowami SLA

Ustanawiaj reguły, w jakim czasie każde zgłoszenie musi uzyskać odpowiedź i rozwiązanie, aby konsultanci nie mieli wątpliwości co do terminu. Umowa dotycząca poziomu świadczonych usług wychodzi naprzeciw Twojemu systemowi tworzenia zgłoszeń, podając szacowany czas klientom i konsultantom oraz mierząc, ilu konsultantów mieści się w wyznaczonych ramach czasowych. 

Zmieniaj ilość przydzielanych zadań lub dodawaj kolejnych pracowników do zespołu w zależności od wymagań umowy SLA. Możesz nawet ustawić automatyczne powiadomienia dla konsultantów i reguły eskalacyjne dla menedżerów, gdy umowa SLA nie zostanie spełniona.

SLA for Ticketing Software