Efektywna współpraca podczas rozwiązywania zgłoszeń

Twórz przejrzysty i skuteczny przepływy zadań pracy, udostępniając zgłoszenia innym stronom, nie tracąc do nich dostępu.

Ticket Assignment

Zawsze miej przygotowaną odpowiedź dla klientów

Upewnij się, że konsultanci obsługujący klientów mają zawsze aktualne informacje na temat statusu zgłoszeń, które będą mogli przekazać klientom. 

Ticket status properties

Współpracuj podczas rozwiązywania zgłoszeń

Team Huddle

Otrzymuj wszystkie informacje potrzebne do udzielenia właściwych odpowiedzi, prowadząc rozmowy ze swoim zespołem na temat elementów zgłoszenia wymagających omówienia.

Powiązane zgłoszenia

Łącz i śledź podobne problemy w centrum pomocy, aby udzielać spójnych odpowiedzi swoim klientom. 

Zgłoszenia nadrzędne i podrzędne

Szybciej rozwiązuj skomplikowane problemy, rozbijając je na mniejsze zgłoszenia, nad którymi jednocześnie mogą pracować różne zespoły.