Skutecznie obsługuj często pojawiające się problemy

Udoskonal awaryjne odpowiedzi, łącząc ze sobą podobne zgłoszenia w zgłoszeniu nadrzędnym, które można będzie przydzielić do konsultanta zajmującego się głównym problemem.

Report similar issues by linking related tickets

Udoskonal obsługę klienta 

Wysyłaj szybkie i trafne odpowiedzi poprzez łączenie zgłoszeń, aby przyspieszyć ich rozwiązywanie i ułatwić komunikację.

Link related tickets to a master ticket

Wysyłaj jednoczesne aktualizacje do wszystkich powiązanych zgłoszeń

Przeprowadzaj cykliczne sprawdzenie zgłoszeń, które są po terminie lub oczekują na odpowiedź. Ustawiaj powiadomienia i reguły eskalacji, aby Twój zespół mógł szybciej rozwiązywać zgłoszenia.

Send updates as internal broadcast messages

Więcej funkcji poprawiających współpracę

Współwłasność

Udostępniaj zgłoszenia konsultantom z innych zespołów, aby współpracować przy problemach, nie tracąc przy tym wglądu lub dostępu do zgłoszeń.

Zgłoszenia nadrzędne i podrzędne

Rozbijaj złożone i wieloetapowe procesy na zgłoszenia podrzędne, aby różne zespoły mogły pracować nad nimi jednocześnie. 

Alerty o konflikcie konsultantów

Unikaj konfliktów i udzielania powtórnych odpowiedzi, otrzymując ostrzeżenia, gdy ktoś inny pracuje nad tym samym zgłoszeniem, co Ty.