Automatyczne przydzielanie zgłoszeń

Kategoryzuj, wyznaczaj priorytety i przydzielaj zgłoszenia odpowiednim konsultantom w zależności od ich obłożenia lub doświadczenia.

Load Balanced Ticket Assigment

Grywalizacja w obsłudze klienta

Wprowadź mechanizm przyznawania punktów, stawiaj wyzwania i zachęcaj do zdrowej rywalizacji na tablicy wyników, aby poprawić wydajność.

Popraw produktywność konsultantów dzięki grywalizacji

Freshdesk Arcade Quests

Rozszerzanie funkcjonalności

Zintegruj swoje ulubione aplikacje, aby udoskonalić przepływ pracy i rozszerzyć funkcjonalność centrum pomocy, gdy wymaga tego Twoja działalność.

Freshdesk Marketplace

Wszechstronne automatyzacje

Eliminowanie zatorów w obsłudze klienta

Eliminuj zatory i odrabiaj zaległości w oczekujących odpowiedziach i przeterminowanych zgłoszeniach dzięki funkcji Supervisor, która uruchamiana jest co godzinę.

Automatyzacja wyzwalania działań

Korzystaj z reguł Observer, aby zautomatyzować działania w swoim centrum pomocy, gdy zachodzą zdarzenia określone w zgłoszeniu.

Wykonywanie kilku działań jednym kliknięciem

Wykonuj wiele działań na poszczególnym zgłoszeniu, takich jak zmiana statusu i dodanie znacznika korzystając z automatyzacji scenariuszy we Freshdesk.