Dostosuj Freshdesk do swojej działalności

Ustalaj niestandardowe umowy dotyczące poziomu świadczenia usług (SLA) dla różnych regionów, produktów i jednostek biznesowych, aby priorytetyzować zadania według odpowiednich terminów dla zróżnicowanych kryteriów. 

Set Custom SLAs

Bezproblemowe zarządzanie czasem w różnych regionach

Twórz i przydzielaj niestandardowe godziny pracy dla różnych konsultantów i grup oraz wyświetlaj zgłoszenia i inne właściwości w lokalnym czasie konsultantów. 

Multiple business hours

Okaż lojalnym klientom swoją wdzięczność

Oszczędzaj czas podczas tworzenia zgłoszeń, przygotowując szablony z odpowiednimi polami formularza dla różnych typów problemów i wypełniaj je podstawowymi informacjami. 

SLA Reminders

Zarządzanie oczekiwaniami

Priorytetyzacja zgłoszeń

Ustalaj wysoki priorytet dla zgłoszeń, które wymagają natychmiastowej uwagi lub skonfiguruj reguły dla automatycznego przydzielania zgłoszeń

Monitoruj ważne zgłoszenia

Dodaj siebie lub innego konsultanta jako obserwatora zgłoszenia, aby być na bieżąco z etapem i działaniami związanymi z problemem.

Bezproblemowe informowanie klientów

Ustalaj niestandardowe statusy, które zostaną wyświetlone klientom, aby informować ich na bieżąco o działaniach związanych z rozwiązywaniem ich problemu.