Wyznaczaj oczekiwania, aby zwiększyć transparentność

Wyznaczaj oczekiwania klientów, stosując umowy dotyczące poziomu świadczenia umów. Powiadamiaj ich, kiedy mogą spodziewać się odpowiedzi lub rozwiązania problemu.

Set and track SLAs to maintan service standards

Konfiguruj liczne umowy SLA

Konfiguruj różne umowy SLA dla osobnych grup konsultantów, produktów, firm, itp. Wszystkie powiązane z nimi zgłoszenia będą podlegały zdefiniowanym politykom umów SLA.

Manage multiple SLAs for diferent type of customers

Wyłączaj licznik w razie potrzeby

Zamróź liczniki umów SLA, gdy zgłoszenie ma określony status, dzięki czemu konsultanci nie będą karani z powodu naruszenia umowy SLA, gdy oczekują na klientów lub partnerów.

Freeze SLA timers

Włącz pracę zdalną

Raporty SLA

Generuj współdzielone raporty z poziomu konsultantów lub centrum pomocy, dotyczące czasu rozwiązania zgłoszenia i przestrzegania umów SLA, uporządkowane według właściwości zgłoszenia.

Strefy czasowe

Zapewnij obsługę swoich produktów w różnych strefach czasowych, umożliwiając konsultantom ustalenie godzin pracy zgodnych z ich czasem lokalnym.

Godziny pracy

Ustalaj różne godziny pracy dla różnych grup, w zależności od ich czasu lokalnego i przydzielaj zgłoszenia do konsultantów według tych zasad.