Wszystkie funkcje Współpraca

WSPÓŁPRACA NIE POWINNA BYĆ TAKA TRUDNA

Konsultanci często potrzebują informacji zwrotnych od innych zespołów w firmie, aby rozwiązać problem. Jednak bez wglądu w to, jak dalece inne zespoły posunęły się już z przetwarzaniem danego zgłoszenia, konsultanci tracą mnóstwo czasu na komunikację pomiędzy sobą. Przez brak informacji kontekstowych, rozwiązanie problemu się opóźnia i cierpi na tym poziom jakości obsługi.

Freshdesk zachęca do pracy zespołowej i poprawia efektywność

Freshdesk dostarcza wszechstronne narzędzia do współpracy, dzięki czemu zespoły mogą pracować efektywniej i świadczyć klientom usługi na wyższym poziomie. Konsultanci mogą dodawać członków zespołu do dyskusji z poziomu zgłoszeń i wciąż mogą mieć wgląd w zgłoszenia, nawet wtedy, gdy inny zespół nad nimi pracuje. Zespoły mogą także dzielić się zadaniami i pracować nad nimi równolegle.

Rozmawiaj na czacie z poziomu zgłoszenia za pomocą Team Huddle

Zaproś do Team Huddle wszystkie osoby wymagane do rozwiązania problemu i uniknij problemów z komunikacją. Dzięki historii wszystkich interakcji, dostępnej przy zgłoszeniu, każdy może zapoznać się z problemem z zachowaniem pełnego kontekstu lub porozmawiać na czacie, aby uzyskać więcej informacji.

Popraw widoczność dzięki współwłasności

Zapewnij współwłasność zgłoszeń innym zespołom bez utraty widoczności i dostępu do nich, aby zespoły mogły równolegle nad nimi pracować i bądź informowany o postępach w pracy nad zgłoszeniem. Dzięki temu, że konsultant obsługujący klienta ma zawsze aktualne informacje o problemie, może on udzielić mu odpowiedzi w każdej chwili.

Dziel i łącz problemy w zgłoszenia nadrzędne i podrzędne

Rozwiązuj problemy szybciej, dzieląc zgłoszenia na mniejsze zadania, aby odpowiadające za nie zespoły mogły pracować równolegle. Dzięki dzieleniu zgłoszeń na nadrzędne i podrzędne, są one uznane za rozwiązane dopiero po ukończeniu wszystkich zadań przypisanych do każdego zespołu, w związku z czym każdy wewnętrzny zespół jest odpowiedzialny za swoją rolę, a zgłoszenie zostaje rozwiązane po wypełnieniu wszystkich zadań przez odpowiednie zespoły.

Rozwiązuj podobne problemy poprzez łączenie zgłoszeń

W przypadku nagłego napływu zgłoszeń możesz ze sobą powiązać podobne problemy i jednocześnie wysyłać aktualizacje statusów na temat wszystkich powiązanych zgłoszeń. Wszyscy zaangażowani konsultanci mają aktualne informacje na temat postępów w rozwiązywaniu problemu i mogą wysłać spójne odpowiedzi do swoich klientów.