Oszczędzaj czas na priorytetyzacji i przydzielaniu zgłoszeń

Automatycznie przydzielaj priorytety zgłoszeniom na podstawie ich ważności. Zautomatyzuj przydzielanie zgłoszeń do konsultantów na podstawie ich kompetencji, aby poprawić ich odpowiedzialność.

Ustalaj oczekiwania klienta i świadcz zgodne z nimi usługi

Standaryzuj usługi w zespole obsługi, korzystając z umów o poziomie świadczonych usług. Zarządzaj eskalacjami, nadawaj priorytety wsparcia lub oznaczaj przepływ pracy jako niestandardowy, tworząc niestandardowe umowy SLA.

Korzystaj z jednej platformy do prowadzenia wszystkich rozmów

Z jednego miejsca zarządzaj interakcjami z klientami z takich kanałów jak e-mail, telefon, czat na żywo oraz media społecznościowe jak Facebook i Twitter.

System do obsługi zgłoszeń online, który odmieni Twoją obsługę klienta

Monitoruj i mierz poziom obsługi

Generuj lub planuj raporty, aby dostrzegać zatory, poznawać wydajność, śledzić zadowolenie klienta, monitorować standardy usług i znacznie więcej.

Zunifikuj sposób dostępu do informacji

Pokazuj konsultantom informacje kontekstowe na temat zgłoszeń, poprzez zintegrowanie z Freshdesk wszystkich wykorzystywanych narzędzi, takich jak system CRM lub oprogramowanie marketingowe.

Usprawnij pracę z widokami zgłoszeń

Łatwo nadawaj priorytety, korzystając z filtrów do sortowania problemów według ich wagi lub innych istotnych właściwości oraz zapisuj widoki zgłoszeń do przyszłego wykorzystania.