Nadawaj priorytety zgłoszeniom i sprawdzaj ich status

Automatycznie nadawaj zgłoszeniom priorytety i lepiej zarządzaj rozmowami z klientami, przenosząc je do centrum pomocy. Monitoruj zgłoszenia od momentu ich utworzenia po rozwiązanie, korzystając ze statusów zgłoszeń.

prioritize tickets and perform status checks 2x

Zarządzaj licznymi skrzynkami odbiorczymi z jednego miejsca

Przenoś rozmowy z różnych adresów e-mail do jednego centrum pomocy, aby przyspieszyć rozwiązywanie zgłoszeń. Kieruj zgłoszenia do zespołu najlepiej wyposażonego do ich obsługi, korzystając z funkcji inteligentnego przydzielania zgłoszeń.

manage multiple mailboxes in one place 2x

Monitoruj i mierz jakość obsługi

Korzystaj z raportów, aby dowiedzieć się, które elementy obsługi klienta dobrze funkcjonują, a które można jeszcze poprawić. Zaplanuj regularne raporty, aby być informowanym na bieżąco o wydajności swojego zespołu.

track and measure quality of support 2x

Korzyści płynące z wdrożenia centrum pomocy

Zarządzanie oczekiwaniami klientów i konsultantów

Automatycznie przydzielaj zgłoszenia i monitoruj umowy SLA, aby z łatwością zarządzać standardami usług w swoim zespole wsparcia.

.

Powiadomienia o konflikcie konsultantów

Unikaj wprowadzania klientów w błąd spowodowanego tym, że konsultanci wysyłają pokrywające się lub przeciwstawne odpowiedzi na te same pytania.

Szybkie informowanie klientów

Konfiguruj automatyczne odpowiedzi w powiadomieniach e-mail, aby informować klientów, że ich zgłoszenie zostało przyjęte.