eFaktoring NFG

 

Narodowy Fundusz Gwarancyjny (NFG) to twórca pierwszego w Polsce eFaktoringu – 100% on-linowego finansowania bieżącej działalności mikroprzedsiębiorców. Dawniej faktoring był kosztownym rozwiązaniem dostępnym dla dużych firm. NFG stworzyło usługę faktoringu skrojonego na miarę potrzeb dla najmniejszych uczestników rynku, m.in. dla firm budowlanych, branży transportowej czy freelancerów. Proces finasowania faktur odbywa się poprzez innowacyjny Serwis Obsługi Faktoringu i jest szybki i intuicyjny. Wystarczy złożyć wniosek o przyznanie limitu faktoringowego, a następnie finansować faktury w wybranym przez siebie modelu (cesja jawna, cesja jawna ekspres lub cesja cicha). Aż 85% Klientów NFG otrzymuje środki za sfinansowaną fakturę nawet w 5 minut.

Pomoc najmniejszym firmom

 

Misją i kierunkiem napędzającym rozwój NFG jest pomoc małym przedsiębiorstwom w zachowaniu płynności finansowej i wsparcie ich rozwoju poprzez dostarczanie łatwych i intuicyjnych rozwiązań finansowych.  

Aby to osiągnąć potrzebujemy wsparcia. Niezawodny okazał się Freshdesk. Przed wprowadzaniem tego rozwiązania nasz Zespół tkwił w martwym punkcie, wykonując zadania ręcznie, zużywając więcej czasu i tracąc wydajność. Brakowało rozwiązania, które ulepszy całą strukturę zarządzania zlecaniami i procesami wewnątrz organizacji.

Kiedy Zespół Freshdesk rozpoczął rozmowy z działem IT NFG, który dobrze znał się na narzędziach takich jak Mantis i OTRS promował rozwiązania, które centralizowały cały proces za pomocą inteligentnych narzędzi. Kwestią czasu było przyjcie naszego rozwiązania Freshdesk jako najbardziej skutecznego.

“Centralizacja powiadomień przekłada się na zarządzanie wszystkimi zadaniami, które mają być wykonywane przez pracowników.”

Marcin Zmyślony

NFG

Łatwa konfiguracja i szybka implementacja Freshdesk sprawiła, że Zespół NFG łatwiej i szybciej zarządza procesami w całej organizacji – zarówno tymi wewnątrz Zespołów, jak i w komunikacji z Klientami.

Wydajność dzięki Freshdesk

 

Tak jak architekt potrzebuje swoich narzędzi projektowych, tak efektywny zespół potrzebuje innowacyjnych narzędzi do realizacji misji i wizji organizacji. 28 członków zespołu z różnych jednostek biznesowych, takich jak Operacje, Rozwój, Ryzyko, Inicjatywy czy Sprzedaż, korzysta dziś z Freshdesk w swoim codziennej pracy i dzięki temu znacznie polepsza wydajność pracy całego Zespołu.

Brak jednego narzędzia do zarządzania problemami występującymi w organizacji był problemem, który trzeba było naprawić. Freshdesk okazał się remedium. Krytyczne informacje dla organizacji są zawsze przechowywane, ciągła możliwość śledzenia zgłoszeń i ich statusu pomaga sprawnie zarządzać projektami. 

 

“Dzięki Freshdesk udało nam się scentralizować zarządzanie powiadomieniami od klientów z naszego systemu obsługi faktur NFG. Wykorzystujemy Freshdesk również do wspierania wszystkich procesów obsługi klienta w organizacji”

Marcin Zmyślony

NFG

Freshdesk jest używany do obsługi zgłoszeń, raportowania i automatyzacji codziennych zadań. Intuicyjne funkcje, takie jak dodawanie/usuwanie pól do nowych procesów i automatyzacja, przyspiesza prace poszczególnych członków Zespołu NFG. 

 

Freshdesk sprawił, że działalność NFG stała się szybsza i sprawniejsza. 

 

Wsparcie we wdrożeniu Deviniti - Partnera Freshworks w Polsce

 

 Zespół Deviniti zapewnił NFG fachowe wsparcie na każdym etapie procesu wdrażania Freshdesk. Pracowaliśmy blisko już od pierwszej prezentacji możliwości systemu, przy wyborze i zakupie za pośrednictwem Deviniti odpowiednej dla nas wersji systemu, a także przy dostosowaniu Freshdesk pod kątem naszych potrzeb. Możemy liczyć na stałe wsparcie Deviniti także po wdrożeniu, co dla nas jest bardzo ważne!” – Marcin Zmyślony, NFG

 Deviniti jest zaufanym partnerem Freshworks w Polsce. Deviniti zapewnia doskonałe wsparcie podczas testowania, wdrażania, integracji z innymi systemami oraz dostosowywania wszystkich produktów Freshworks.”