Varför borde ditt team skriva in sig i Freshworks Academy?

Certifiering

Testa dina kunskaper och färdigheter för att certifieras. Visa att du har vad som krävs för att lyckas.

Förbättrade färdigheter

Ge dig själv och ditt team de kunskaper och verktyg som krävs för att lyckas med vardagens arbete och för att påskynda personlig utveckling.

Gemenskap

Träffa likasinnade, kundfokuserade personer från hela världen.