Alla funktioner Ärendehantering

AGENTPRODUKTIVITET

Agenter ska kunna fokusera på att ständigt förbättra kundupplevelsen. I stället spenderas den mesta av deras tid på att gräva upp begravda problem, prioritera dom och se till att ingen annan arbetar med samma fråga.

Freshdesk förenklar arbetet för dina agenter

Varje e-postmeddelande, formuläruppgift, chatt eller samtal som kommer in kan konverteras till ärenden med Freshdesk. Inget mer växlande mellan olika verktyg. Inga mer saknade uppföljningar eller fördröjda svar.

Helpdesk Ticketing System

Teamgemensam inkorg

Till skillnad från e-posten är Freshdesks ärendeverktyg utformat för teamsamarbete och agentproduktivitet. Det betyder att ni kan göra så mycket mer än bara skicka svar. Prioritera varje ärende baserat på nyckelord. Tilldela varje ärende till en specifik agent och grupp så att det inte råder någon förvirring kring vem som ska arbeta på vilket ärende. Filtrera ärenden baserat på särskilda egenskaper så att de viktigaste ärendena som agenterna ska arbeta på kommer först.

Konfliktdetektering

Se vem mer som läser eller svarar på ärendet

Svarsmallar

Spara svar på vanliga ärenden och återanvänd dem.

Smarta aviseringar

Få aviseringar i verktyget om ärendeuppdateringar.

Anpassade ärendevyer

Välj vilka ärenden ni vill se först.

Sammanslagning av ärenden

Foga samman ärenden som rör samma problem.

Aktivitetslogg

Visa alla agent- och systemaktiviteter för ärendet.

SLA-hantering

Ange regler för när varje ärende måste besvaras och lösas så att agenterna är medvetna om deadline. Ett tjänstenivåavtal hjälper er att kommunicera den beräknade tiden till kunden och agenten och mäta hur många agenter som håller sig inom tidsramarna.

Omfördela arbetsbelastningen eller lägg till fler personer i teamet baserat på SLA-efterlevnad. Ni kan även skapa automatiska påminnelser för agenter och eskaleringar till chefer när SLA inte uppfylls.

SLA for Ticketing Software