Samarbeta effektivt för att lösa ärenden

Skapa tydliga och effektiva arbetsflöden genom att dela ärenden mellan olika, berörda parter utan att äventyra din tillgång till dom.

Ticket Assignment

Ha alltid ett svar till kunden

Se till att agenterna med kundkontakt alltid har aktuell information om ärendenas status att ge de kunder som efterfrågar det.

Ticket status properties

Lös ärenden genom samarbete

Gruppmöte

Få all input du behöver för att ge kunderna rätt svar genom att starta konversationer med ditt team om de delar av ärendena som du vill diskutera.

Länkade ärenden

Länka och spåra liknande frågeställningar i din helpdesk för att ge konsekventa och relevanta uppdateringar till alla dina kunder.

Över- och underordnad ärendehantering

Lös komplexa problem snabbare genom att bryta ned dom till angripbara ärenden som olika team kan arbeta med parallellt.