Hantera utbredda problem på ett effektivt sätt

Effektivisera responsen vid nödsituationer genom att länka relaterade ärenden till ett huvudärende som kan tilldelas den främsta problemlösaren.

Report similar issues by linking related tickets

Leverera en bättre kundupplevelse

Skicka snabba och korrekta svar till kunderna genom att länka ärenden för snabbare lösning och enkel kommunikation.

Link related tickets to a master ticket

Skicka uppdateringar på alla länkade ärenden samtidigt

Kör regelbundna kontroller efter ärenden som är försenade eller väntar svar. Ställ in påminnelser och eskaleringar så att ditt team snabbare kan lösa ärendena.

Send updates as internal broadcast messages

Fler funktioner som förbättrar samarbetet

Delat ägarskap

Dela ärenden med agenter från andra team för att samarbeta med problem utan att kompromissa med insyn i eller åtkomst till ärenden.

Över- och underordnad ärendehantering

Bryt ned komplexa problem och flerstegsprocesser i underordnade ärenden för olika team att arbeta med parallellt.

Varningar vid agenters dubbelarbete

Undvik konflikter och flera olika svar genom att få varningar när någon annan arbetar på samma ärende som du.