Alla funktioner Helpdesk-automatiseringar

FOKUSERA PÅ ATT GE SUPPORTERA DINA KUNDER

Support innebär många repetitiva arbetsuppgifter som inte bara tar upp ovärderlig tid, de kan även dränera dina medarbetares moral. Som administratör måste du se till att dina medarbetare kan få ut så mycket som möjligt av sin tid. Det kan du göra genom att skapa automatiseringar som tar hand om de vardagliga och repetitiva sysslorna.

Freshdesks automatiseringar hjälper dig att köra på autopilot

Effektivisera din helpdesk med automatiseringar som arbetar dygnet runt så att din supportprocess är så smidig som det bara går. Du kan automatisera rutinartade arbetsuppgifter i din helpdesk, som exempelvis att ställa in prioriteringar, följa upp ärenden och andra operativa uppgifter som hjälper dig att driva en effektiv support. På så sätt kan ditt team använda sin tid på ett bättre sätt och ge bästa möjliga supportupplevelse till dina kunder.

 

Prioritera alla inkommande ärenden

Se till så att alla inkommande ärenden automatiskt kategoriseras, prioriteras och tilldelas till rätt medarbetare eller grupp baserat på faktorer som du själv definierar. Ärendena kan prioriteras efter typ av kund, varifrån de skriver, vilket språk de använder eller baserat på ämnet. På så sätt garanterar du att de viktigaste ärendena tas om hand först.

Hantera arbetsbelastningen per automatik

Automatisera tilldelningen av ärenden till medarbetare med hjälp av smarta tekniker för att se till så att arbetsbelastningen distribueras optimalt. Som bonus får då alla medarbetare en balanserad kö att arbeta med. Utöver det så kan Freshdesk automatiskt justera detta om någon är på rast. Du kan också ställa in tilldelningsregler baserat på dina medarbetares expertis.

Automatisera uppföljning med dina kunder

Säkerställ att du inte förbiser de små uppgifterna, som att göra en uppföljning med dina kunder eller att avsluta ett ärende korrekt. Dessa är viktiga beståndsdelar i en välfungerande helpdesk. Med Freshdesks automatiseringar kan du automatiskt skicka ut notiser, hantera ärendestatus, proaktivt förhindra frustrerade kunder och mycket mer.

Reagera snabbare på kritiska händelser

Ställ in regler så att rätt medarbetare i ditt team får rätt notiser när något brådskande sker som kräver att din helpdesk agerar omedelbart. Du kan även sätta igång en händelsekedja som ett första svar per automatik. Exempelvis kan du göra så att en chef får en notis om en kund har gett er ett dåligt betyg, så att de omedelbart kan göra uppföljning med kunden.

Effektivisera hur du arbetar

Automatisera multipla uppgifter

Verkställ flera åtgärder samtidigt på ett ärende.

Ge konsekventa svar

Spara de svar ni skickar ofta som svarsmallar.

Skicka ärenden till rätt person baserat på färdighet

Tilldela ärenden till rätt medarbetare baserat på expertis.