Organisationer är medvetna om behovet av att komma i kontakt med kunderna omedelbart. Allt eftersom konsumenterna fortsätter att nyttja automatiserad självbetjäning mer blir företagsledare medvetna om dess fördelar. Det är uppenbart att AI-drivna chattbottar har möjlighet att avsevärt förbättra kundsupporten genom att alltid vara tillgängliga och snabbt svara på frågor.

 

Många företag ser en betydlig minskning när det kommer till volymen av ärenden till följd av vanliga frågor som hanteras av bottar och samtidigt smidigt överförs till en människa när det behövs. Tid frigörs för handläggaren som de istället kan tillbringa på komplicerade problem vilket medför nöjdare kunder. Istället för lång väntetid erbjuds kunderna omedelbar assistans vilket resulterar i förbättrade CSAT-poäng. Tidigt engagemang vid rätt kundkontakt har resulterat i att företagen ser upp till 30% högre omsättning.

 

Reservera din plats för detta webinar, där vi delar våra erfarenheter och kunskaper om de positiva affärseffekterna chattbottar kan ha på din kundservice och kundupplevelsestrategi. Få en inblick i hur dina branch-likar använder teknik för att nå omsättningsmål.

Johannes Wretson Jonsson, Account Manager Scandinavia

Johannes driver utvecklingen av den svenska marknaden för Freshworks. Med närmare 5 år av erfarenhet inom försäljnings- och kundserviceområdet specialiserar sig Johannes i att hjälpa företag förbättra deras kunderfarenheter. Inom Freshworks har han redan flera vinster i sitt namn och han hemlighet är hans förmåga att fungera som en partner till företag för att de ska uppnå sina mål. Kontakta Johannes för att utforska vägar till att ta er kundupplevelse till nästa nivå.

Jakob

Jakob Olsson, Customer Experience Specialist

Jakob Olsson är en specialist när det kommer till strategisk utveckling av kundupplevelser och support inom service domäner. Hans passion ligger i att bygga långvariga relationer som är gynnsamma för både företag och deras slutkunder. Genom att vara i direkt kontakt med företag som söker att utveckla deras kundsupport erbjuer Jakob viktiga insikter och lärdomar som är viktiga för att leverera en effektiv service.