Vad är speditionsprogramvara?

Hantering av fältservice är en viktig del av verksamheten för företag som har tekniker som åker till kunden för att lösa problem på plats. Att manuellt utföra många uppgifter för spedition, såsom att skapa scheman för fälttekniker eller kontrollera arbetsordrar, kan orsaka förseningar och ineffektiva processer. Det leder oundvikligen till att både kunden och ditt team blir frustrerade.

Speditionsprogramvara förenklar fältservicehantering genom att markant minska det manuella arbetet som krävs för spedition. Det ger dig en enad plattform för fältservicehantering där du kan boka, hantera och skicka ut fälttekniker för att lösa serviceuppgifter. Det skapar även bättre kommunikation mellan fälttekniker och helpdesk-handläggare, vilket ger kortare lösningstider. 

Dispatch Software

Fördelarna med att använda speditionsprogramvara

Hjälp logistiker att öka effektiviteten
 • Organisera all speditionsinformation på en enda plats
 • Använd ett gränssnitt för enkel bokning och spedition
 • Slipp pappersarbete och manuella uppgifter för att spara tid
Hjälp tekniker att slutföra uppgifter snabbare
 • Ge tekniker uppdateringar om arbetet i realtid
 • Ge dem komplett sammanhang för varje ärende 
 • Hjälp dem att hitta till kunderna snabbare
Utöka företagets service
 • Öka produktiviteten och förbättra din SLA-hantering
 • Minska kostnaderna genom att undvika flera besök till samma kund
 • Strömlinjeforma arbetsflöden och verksamheten för att öka intäkterna 

Tre anledningar till att speditionsprogramvara förenklar fältservice

 

Enkel uppgiftshantering

Speditionsprogramvara förenklar hela processen för att boka och skicka ut fälttekniker. Det hjälper företaget att bli mer organiserat och låter dig hålla koll på alla tilldelade serviceuppgifter. Du kan enkelt se uppgifternas prioritet och typ och tilldela rätt tekniker till rätt uppgift.

Task Management

 

 

Förhindra konflikter i scheman 

Utan en enkel metod för att boka serviceuppgifter kan du få långa väntetider och försenade arbetsordrar. Med speditionsprogramvara samlas alla fältteknikernas scheman på en enda plats, vilket hjälper dig att undvika dubbelbokningar och andra problem samt minimerar glapp i scheman.

Optimized Schedules

 

Rätt person för rätt jobb

Speditionsprogramvara ger dig en tydlig bild av platser och scheman, vilka tekniker som är tillgängliga, var närmaste uppgift ligger och snabbast väg till platsen. Det betyder att det blir mycket enkelt för logistikern att fatta beslut. Med utförligt sammanhang kan uppgifter tilldelas till rätt tekniker med rätt kunskaper.

Balancing Workload

Bokning och spedition med Freshdesk

Smart uppgiftshantering

Med Freshdesks lösning för spedition slipper ditt team använda papper och kalkylark för att skapa serviceuppgifter och skriva ner information om de olika uppdragen. 

 • Logistiker kan enkelt skapa serviceuppgifter med ett par klick.
 • Du kan ange all information, såsom beskrivning, status, prioritet och mer i uppgiftens egenskaper.
 • Logistiker kan även se vilken tekniker som tilldelats uppgiften och spåra deras besök i realtid.

Läs mer om serviceuppgifter här ->

Add field technicians and create service groups

Enkel spedition med en kontrollpanel för bokning

Freshdesks kontrollpanel för bokning är en smart funktion som låter dig hantera serviceuppgifter på ett mycket bättre sätt.

 • Ge logistiker en komplett översikt över alla uppgifter och teknikers scheman. 
 • En serviceuppgift kan tilldelas en ledig tid i teknikerns schema genom att enkelt dra och släppa.
 • Få ett enkelt sätt att se över arbetsbördan och skapa optimerade scheman som är bättre för både kunderna och handläggarna.
Scheduling dashboard

Spåra prestanda med analyser

Analysera teknikernas prestanda och uppnå teamets SLA-mål med Freshdesks funktioner för rapport och analys.  

 • Få insikter i alla uppgifter och prestandarelaterade nyckeltal 
 • Få praktiska insikter med anpassningsbara rapporter
 • Hjälp dina logistiska team att kontinuerligt förbättra processerna och kundupplevelsen
Sharing content with Field Team

Skapa grupper av tekniker

Kategorisera dina tekniker enligt expertis och bransch för att skapa servicegrupper i Freshdesk.

 • Använd servicegrupper för att organisera personalen 
 • En tekniker kan vara del av mer än en grupp
 • Tilldela arbetsordrar till servicegrupper baserat på uppgiftens typ, plats o.s.v.
 • Ange arbetstider för varje servicegrupp för att täcka olika skift

Läs mer om servicegrupper i Freshdesk ->

Service group

Freshdesk-appen för spedition

Job notifications
Map view

Freshdesk-appen för spedition

Uppgiftsnotiser

Freshdesk-appen skickar en notis i realtid till teknikern varje gång de tilldelas en ny uppgift

Job notifications
Kart-vy och navigering

Tekniker kan navigera med hjälp av en kart-app direkt i Freshdesk-appen på en mobil enhet

Map view
Tidsspårning

Fälttekniker kan spåra hur mycket tid de tillbringar på varje uppgift i Freshdesk-appen

Offline-tillgänglighet

Tekniker kan se information om serviceuppgifter i appen även om de är offline

Fler resurser för spedition och fältservicehantering