Ge era supporthandläggare möjligheter

Ge dem informationen de behöver för att fatta rätt beslut

Ge era supporthandläggare möjligheter

Ge dem informationen de behöver för att fatta rätt beslut

Enkel tilldelning av ärenden

Serviceärenden ger er enkel kommunikation med fälttekniker kring ärenden, kunders adresser och mycket mer.

Snabb uppskalning av fältstyrkan

Välj rätt grupp eller tekniker för respektive serviceärende utifrån kundens problem och plats

Upptäck problem och reagera snabbt

Anpassade rapporter för fältservice låter er övervaka prestandan med en snabb överblick och upptäcka problem oavsett var de är.

Teams på fältet

Lägg till fälttekniker, organisera tjänstegrupper och utplacera dem till incidentplatsen, allt från helpdesken.

Helpdesk med omnikanal

Spåra och hantera inkommande supportärenden från flera olika kanaler, allt från en och samma plats.

Serviceuppgifter

Skapa, tilldela och spåra serviceuppgifter för ärenden som kräver att en fälttekniker besöker kunden.

Möten och scheman

Ange deadlines för respektive serviceuppgift, schemalägg möten utifrån handläggares tillgänglighet och försäkra att kundärenden blir lösta i tid.

Kunden 360

Få en bättre överblick av kunderna från Freshdesk och dela uppgifterna med era fälttekniker för att ge en bättre upplevelse.

Tillämpbara insikter

Freshdesks avancerade svit av rapporter försäkrar att ni har all information som behövs för förbättringar tillgängliga på samma ställe.

Ge fältteknikerna alla möjligheter

Ge dem verktygen de behöver för att snabbare lösa problem

Ge fältteknikerna alla möjligheter

Ge dem verktygen de behöver för att snabbare lösa problem

Få hela sammanhanget på språng

Med Freshdesks app för iOS och Android kan ni nå all nödvändig information även när ni är ute på språng.

Uppdateringar från fältet

Lägg till privata anteckningar och bifoga bilder från incidenten till serviceärenden. Dokumentera problem i detalj och uppdatera helpdeskhandläggarna på kontoret om statusen.

Organisera dagen bättre

Använd filter såsom ”dagliga uppgifter” för att planera dagen i förväg och fokusera på serviceärenden för den dagen.

En mobil helpdesk

Spåra väntande serviceärenden, få uppdateringar via push-notiser och hantera ert dagliga schema från Freshdesks mobilapp.

Lokalisera och navigera

Välj serviceärende, lokalisera kunden och navigera till nästa möte direkt från Freshdesks mobilapp.

Löpande uppdateringar

Lägg till anteckningar och bifoga bilder från serviceplatsen, uppdatera serviceärenden och håll helpdeskhandläggarna uppdaterade från mobilen.