Få kontroll över konversationerna

Prioritera, kategorisera och tilldela ärenden så att ni aldrig tappar kontrollen över dem.

Utforska ärendehantering
Team-inkorg

Spåra och hantera inkommande supportärenden från flera kanaler med samma inkorg.

Läs mer

SLA-hantering

Ange deadlines för svar på och lösning av ärenden baserat på olika arbetstider eller kategorier.

Läs mer

Identifiera agenters dubbelarbete

Säkerställ att flera agenter inte arbetar med samma ärende av misstag.

Anpassad ärendestatus

Skapa anpassade statusar som passar era arbetsflöden för att identifiera på vilket stadie ett ärende befinner sig.

Scenarioautomatisering

Utför flera åtgärder om ett ärende med ett enda klick genom att automatisera upprepade åtgärder.

Svarsmallar

Ge snabba och konsekventa svar på vanliga frågor genom att skapa förformaterade svar.

Lös problem tillsammans

Arbeta tillsammans som team för att snabbt och effektivt lösa kunders problem.

Utforska samarbete
Gruppmöte

Diskutera specifika delar av ärenden med experter från hela företaget för att finna de bästa lösningarna.

Läs mer

Delat ägarskap

Dela äganderätten till ärenden med andra team utan att tappa information om hur problemlösningen fortskrider.

Läs mer

Länkade ärenden

Länka samman relaterade ärenden för att hålla reda på utbredda problem och leverera konsekventa svar.

Läs mer

Över- och underordnad ärendehantering

Lös komplexa flerstegsproblem snabbare genom att dela upp dem i mindre, underordnade ärenden.

Läs mer

Stöd genom kanaler

Förena och hantera all supportrelaterad kommunikation från flera kanaler på en och samma plattform.

Utforska flerkanalig support
E-post

Konvertera support via e-post till spårbara ärenden i er helpdesk som ni kan hantera och lösa.

Läs mer

Telefon

Skapa ett fullt fungerande callcenter och registrera och spåra samtal genom att konvertera dem till ärenden.

Läs mer

Chatt

Hjälp potentiella kunder och ge support i realtid på er webbplats genom livechatt.

Läs mer

Sociala medier

Integrera företagets Facebook-sida och Twitter och hantera dessa från helpdesken

Läs mer

Webbplats

Låt kunderna lämna in ärenden via er webbplats och visa relaterade artiklar från kunskapsdatabasen medan de skriver.

Läs mer

Öka teamens produktivitet

Utnyttja Freshdesks inbyggda funktioner för att automatisera repetitiva helpdesk-uppgifter.

Utforska automatiseringar
Ärendehantering

Tilldela automatiskt ärenden till agenter och grupper baserat på nyckelord, förfrågare eller egenskaper.

Intelligent ärendetilldelning

Tilldela ärenden till agenter baserat på deras aktuella arbetsbelastning, kunskap eller med hjälp av Round Robin-metoden

Tidsutlöst automatisering

Utför underhållsaktiviteter på ärenden baserat på den tid som förflutit sedan en händelse inträffat.

Händelseutlöst automatisering

Implementera en eller fler åtgärder på specifika ärenden så snart en viss händelse inträffar.

Automatisk e-postavisering

Meddela kunder och agenter automatiskt om förändringar i deras ärenden.

Hjälp kunderna att hjälpa sig själva

Skapa en självbetjäningsupplevelse för kunder med en kunskapsdatabas och forum.

Utforska självbetjäning
Föreslå lösningar automatiskt

Låt relevanta lösningar visas för kunder och spara tid för era agenter och kunder.

E-post till kunskapsdatabas

Låt agenterna konvertera sina ärendesvar till artiklar i kunskapsdatabasen medan de svarar.

Feedback-mekanism

Skribenter kommer automatiskt att bli informerade om feedback på sina artiklar så att de kan implementera dessa.

Lösningsartikelanalys

Övervaka artikelvärden som antalet visningar och gilla- och ogilla-markeringar. Återställ mätvärden när artikeln uppdateras.

Moderering av forum

Konfigurera arbetsflöden för moderering för att säkerställa att inlägg som bryter mot era riktlinjer inte publiceras omedelbart.

Länka ämne i forum till ärende

Konvertera kritiska problem som uppkommer i communityn till ärenden så att de får den uppmärksamhet som krävs.

Mät och förbättra effektiviteten

Identifiera problem, planera baserat på mätvärden och förbättra helpdeskens prestanda.

Utforska rapportering
Helpdesk-rapporter

Förstå hur olika agenter och grupper presterar baserat på olika helpdesk-mätvärden.

Läs mer

Kundnöjdhetsbedömningar

Mät hur kunderna upplever ert stöd med hjälp av kundnöjdhetsrapporter.

Läs mer

Kontrollpaneler

Övervaka er helpdesk med hjälp av realtidsdata om ärenden, trender och grupper.

Läs mer

Svar och insikter

Få enkel åtkomst till data och rapporter och få anpassade insikter som är viktiga för ert företag varje dag.

Schemalägg rapporter

Schemalägg standardrapporter och anpassade rapporter så att du med jämna mellanrum får dem till din inkorg.

Fullständiga anpassningsmöjligheter

Anpassa era arbetsflöden, kundportal och agentroller och mycket mer för att skapa en helt egen helpdesk.

Utforska anpassning
Portalanpassning

Anpassa utseendet och layouten på er supportportal med full CSS-anpassning och färdiga teman.

Läs mer

Anpassa agentroller

Ge olika behörigheter för åtkomst och åtgärder enligt agenternas roller och ansvar.

Läs mer

Anpassade ärendeformulär
Samla information som är relevant och viktig för ert företag genom att lägga till och anpassa fält i ärendeformuläret.
Anpassad URL

Använd er egen URL för er supportportal och tillhandahåll en sömlös kundupplevelse.

Anpassade appar

Skapa och integrera anpassade appar för att utföra arbetsflöden som är unika för er verksamhet.

Läs mer

Toppmodern datasäkerhet

Freshdesk säkerställer säkerheten med hjälp av funktioner och omfattande revisioner av nätverk, system och regelverk för att skydda vår produkt och plattform.

Läs mer om Freshdesks säkerhet
Anpassade SSL-certifikat

Freshdesk-konton levereras med anpassade SSL-certifikat som låter er säkra er egen supportdomän eller URL för en säker och personlig upplevelse.

IP- och nätverksrestriktioner

Vitlista IP-intervaller, begränsa inloggningsåtkomst utanför arbetet eller skapa en säker och exklusiv åtkomst för agenter att logga in var som helst ifrån genom att länka IP-vitlistning till en VPN (virtuellt privat nätverk).

Identitets- och åtkomsthantering

Låt agenter och användare logga in på Freshdesk med hjälp av sina andra konton genom att skapa ett skript för single sign-on (SSO) för autentisering av inloggningsuppgifter.