Nå snabbt ut till dom du behöver

När du behöver hjälp med ett ärende så @nämner du enkelt  en teamkamrat eller ett team för att bjuda in dem att arbeta på detta tillsammans. Att då inte behöva byta till ett annat verktyg hjälper dig att svara och lösa snabbare.

Få kontroll över konversationer

Flytta dina teamsamtal till Gruppmöte för att säkerställa att viktig information om ett ärende alltid finns där du behöver den och inte drunknar eller förloras i externa chattverktyg.

Fokusera på den relevanta texten

Tagga din teamkamrat för den exakta delen av ärendet du behöver hjälp med genom att markera specifik text i ett ärende. Detta gör att de kan komma tillbaka till dig snabbare utan att behöva läsa hela tråden.

Samarbeta för sömlös support

Team-inkorg

Organisera, prioritera och svara på kunders e-post från en enda brevlåda.

Agentkollision

Bli aviserad när två agenter svarar samma kund.

Delat ägarskap

Dela ärenden med andra team och bibehåll insynen även när ett annat team arbetar på det.