Tilldela och prioritera ärenden utan besvär

Skapa arbetsflöden baserat på nyckelord och ärendeegenskaper för att automatiskt tilldela och eskalera ärenden till rätt agenter eller grupper baserat på inverkan och enträgenhet.

assign and prioritize tickets effortlessly 2x

Automatisera rutinuppgifter

Konfigurera automatiseringar för att hantera rutinuppgifter som att följa upp väntande svar eller eskalera förfallna ärenden till en överordnad.

automate routine replies 2x

Svara snabbare på kritiska händelser

Definiera utlösare för automatisering av händelser som kräver omedelbar reaktion och för uppgifter som att skicka varningar eller ändra prioriteringar i realtid.

automate repetitive tasks 2x

Förenkla manuella insatser

Svarsmallar

Säkerställ snabba och konsekventa svar på vanliga frågor genom att skapa och använda förformaterade svar.

Scenarioautomatiseringar

Utför flera åtgärder och utlös en serie uppgifter med ett enda klick tack vare scenarioautomatiseringar.

Ärendemallar

Få ärendeinformation som ämne, beskrivning och ärendeegenskaper ifyllda automatiskt för att skapa ärenden och skicka e-post snabbare.