Skicka vidare ärenden till rätt team

Kategorisera och dirigera inkommande ärenden till rätt team med hjälp av Freshdesks verksamhetsregler. Spara tid och resurser genom att slippa behöva vidarebefordra ärenden manuellt när de kommer in.

 

Tilldela ärenden baserat på turordning

Fördela tilldelningen av ärenden lika mellan olika agenter i en grupp med hjälp av turordning. Hjälp agenter att lösa sina ärenden snabbare utan att behöva hämta ärenden manuellt.

 

Balansera agenternas arbetsbelastning

Använd lastbalanserad ärendetilldelning för att tilldela ärenden till agenter automatiskt, baserat på hur mycket de redan har på sitt bord och se till att ingen av dina agenter blir överbelastad.

Tilldela ärenden efter erfarenhet och skicklighet

Tilldela ärenden till lämpliga agenter baserat på rätt uppsättning kunskap och expertis. Kunskapsbaserad ärendetilldelning gör att du kan fördela ärenden till de agenter som är bäst rustade för att hantera varje problem.

Arbeta tillsammans, åtgärda snabbare

Samarbetande kundsupport

Få hjälp från experter från hela ditt företag för att kunna lösa kundproblem snabbare.

Undvik dubbelarbete

Upptäck och undvik att flera agenter utför dubbelarbete på samma supportärende.

Följ agenters tillgänglighet

Se agenters tillgänglighet i realtid för att optimera en individuell arbetsbelastning och prestanda.