Automatisera rutinsvar

Svara på vanliga frågor snabbare genom att infoga svarsmallar med ett klick, utan att spendera tid på att skriva manuella svar.

Anpassa dina svar

Använd dynamiska platshållare, rik textformatering och infogade bilder för att anpassa dina svar och undvika att låta mekanisk.

Bygg upp ett bibliotek av svar

Skapa personliga svarsmallar, organisera dem i mappar och dela med medarbetare för konsekvens och effektivitet vid hanteringen av gemensamma ärenden.

Gå igenom dina ärenden snabbare

Automatisera hela arbetsflöden

Konfigurera ytterligare automatiseringar för flera åtgärder som ska utlösas i specifika scenarier efter behov.

Utför åtgärder på flera ärenden

Ändra ärendeegenskaper, lägg till taggar och skicka svar i flera ärenden på en gång med hjälp av massåtgärder.

Skapa ärendemallar

Ägna mindre tid åt att skapa nya ärenden genom att spara ärendemallar med rätt ärendefält för olika typer av problem.