Hantera ärenden från flera kanaler

Hantera kundförfrågningar från flera kanaler, till exempel e-post, telefon, chatt, er webbplats, Facebook och Twitter med hjälp av en enda helpdesk.

manage tickets from multiple channels 2x

Ställ kundens förväntningar

Ange och hantera kundens förväntningar genom att definiera tjänstenivåavtal. Skapa flera SLA:er för olika situationer baserat på typ av problem eller vem som rapporterat in problemet.

set customer expectations 2x

Supportera flera produkter

Konfigurera unika kundportaler och affärsprinciper för olika produkter och underhåll dem från ett ställe. Skapa individuella verksamhetsregler och teman för varje produktportal.

support multiple products 2 2x

Få mer ut av er helpdesk-programvara

Få rätt information

Skapa dynamiska ärendeformulär och anpassade ärendefält för att samla in mer relevant information och förse dina team med extra kontext.

Koordinera dina teams support

Definiera flera uppsättningar arbetstider utefter olika tidszoner för dina supportteam så att de kan uppfylla kundernas förväntningar.

Fatta välgrundade beslut

Använd Freshdesks rapporteringsfunktioner för att ständigt få insikter om dina agenters prestationer och deras gemensamma flaskhalsar.