Prioritera ärenden och gör statuskontroller

Prioritera ärenden automatiskt efter allvarlighetsgrad och hantera er kundkommunikation bättre genom att flytta den till en helpdesk. Spåra supportärenden från skapande till lösning med ärendestatus.

prioritize tickets and perform status checks 2x

Hantera flera brevlådor från samma ställe

Ta kommunikation från flera e-postadresser till en enda helpdesk för snabbare lösning. Dirigera ärenden till det team som bäst kan hantera dem med hjälp av smarta funktioner för tilldelning av ärenden.

manage multiple mailboxes in one place 2x

Spåra och mät supportens kvalitet

Använd rapportering för insikter om vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre med er kundsupport. Schemalägg regelbunden rapportering så att ni alltid är informerade om teamets resultat.

track and measure quality of support 2x

Fördelar med att flytta till en helpdesk

Inrikta förväntningar mellan kunder och agenter

Tilldela ärenden automatiskt och spåra SLA:er för enkel hantering av servicestandard i dina supportteam.

Underrätta agenter vid dubbelarbete

Undvik att förvirra kunderna genom att säkerställa att agenter inte skickar flera eller motsägelsefulla svar på samma frågor.

Håll kunderna informerade

Konfigurera automatiska svar i e-postmeddelanden för att uppdatera era kunder när ni tar emot deras ärenden.