Automatisera rutinuppgifter

Spara tid genom fördefinierade svar på vanliga frågor. Rutinmässiga uppgifter som att byta ärendeegenskaper, lägga till taggar och skicka statussvar kan utföras allt på en gång.

Få de viktigaste ärendena åtgärdade först

Ange prioritet till ärenden per automatik baserat på källa, ämne eller kund enligt egna definitioner och automatisera påminnelser till agenter innan respektive tjänstenivåavtal bryts.

Möjliggör samarbete för snabba lösningar

Chatta med teamkamrater om ärenden i din helpdesk genom att använda gruppmöten för att hitta de bästa lösningarna på kundens frågor, utan att förlora sammanhanget eller ha spridda konversationer över olika appar.

Utvärdera prestanda och identifiera mål

Mät agenters resultat och identifiera förbättringsområden, så att de kan uppfylla prestationsmål med hjälp av rapporter och kontrollpanel.

Effektivisera insatserna och förhindra dubbelarbete

Freshdesk detekterar och visar när agenter kolliderar i ett ärende så att de får kännedom om att ärendet redan är under behandling.

Underlätta fokus och effektivitet i supporten

Automatisera arbetsflöden

Använd Scenarioautomatiseringar för att utföra flera åtgärder i ett ärende med ett enda klick.

Smarta aviseringar

Se aviseringar för all relevant helpdesk-aktivitet.

Effektiv sökning

Sök i din helpdesk och filtrera resultat efter agent, grupp, status eller prioritet.

Belöna de bästa agenterna

Sätt upp poängmekanismer, tävlingar och leaderboards för att spelifiera kundsupporten.

Automatisk uppdatering

Läs uppdaterade versioner av ärenden och få varningar rörande förändringar innan du svarar.

Anpassad ärendevisning

Spara anpassade ärendevisningar för att få en tydlig bild av vilka ärenden du behöver jobba med.