Identifiera förseningar i din åtgärdscykel

Känn till om dina agenter löser kundproblemen i tid och om dina kunder finner svaren användbara. Diagnostisera helpdeskens förseningar genom att jämföra olika egenskaper och mätvärden.

Track  indiviual and the overall team work load

Hantera arbetsbelastningen för agenter och grupper

Granska åtgärdsflöden och trender för att kunna förstå vilken supportvolym som ditt team står inför under olika skift. Optimera prestandan genom att fatta bättre beslut om personal- och arbetsfördelning.

manage agent and group workload 2x

Dirigera kritiska frågor till din helpdesk

Få alla rapporter du behöver genom att bara fråga din helpdesk. Använd svarsfunktionen och få din helpdesk att hämta de rapporter du behöver istället för att leta efter sätt att skapa dem manuellt.

Ask questions on reporting for quick answers

Mät kundåsikter

Analysera hur kunderna känner för din support genom att använda detaljerade rapporter om nyckelmätvärden som kundnöjdhetsbetyg (CSAT) eller SLA-överträdelser för att kunna fatta välgrundade beslut.

Track customer satisfaction

Få ut mesta möjliga av era rapporter

Välj vad du vill se

Fingranska specifika problem snabbare genom att organisera dina data med hjälp av olika typer av filter.

Schemalägg dina rapporter

Få de viktigaste rapporterna regelbundet till din inkorg med hjälp av schemalagda rapporter.

Skapa din egen analys

Gräva djupare i komplexa mätvärden och identifiera mönster genom att exportera rå ärendedata.