Systematisk fakturering med insyn

Dela tidrapporter för fakturering av kund för transaktioner med insyn. Handläggare kan logga tid, lägga till anteckningar och markera vilka tider som ska faktureras för smidigt arbete.

Enkel spårning med klocka som automatiskt startas och stannas

Håll ett öga på hur mycket tid som tillbringas på varje uppgift eller ärende utan att tappa tråden med hjälp av klockan som automatiskt startas och stannas i din helpdesk.

Tidrapportering för att analysera trender

Jämför fakturerbart och ej fakturerbart arbete som utförs av varje handläggare med hjälp av rapporter. Analysera tiden som tillbringas på att betjäna olika kunder genom att generera tidsloggar för kunder.

Behändiga integrationer med betallösningar

Välj bland utbudet av populära faktureringsapplikationer som kan integreras med Freshdesk så att du kan debitera supporttimmar direkt från din helpdesk.

Spåra mer än bara tid

Widget för handläggartillgänglighet

Tilldela arbetet på ett mer effektivt sätt genom att spåra handläggarnas tillgänglighet.

Rapport om ärendens livscykler

Identifiera problem genom att analysera aktiviteter på lösta ärenden under specifika tidsperioder.

Anpassade rapporter

Spåra mätetalen som är viktigast för ditt företag och få värdefulla insikter i din kundsupport.