Certifikat för efterlevnad av informationssäkerhet

Support inom vården

När man talar om begreppet ”kundsupport” tänker de flesta inte på vården. Inom vården tänker man ofta att det bara rör sig om att läka. Men i själva verket används patienternas nöjdhet för att bedöma kvaliteten på vården som erbjuds. Alltså lägger många sjukhus och vårdgivare fokus på detta mätetal genom att förbättra kvaliteten och typen av vård de kan erbjuda. Det sägs att ju bättre man känner sina patienter, desto bättre kan man ta hand om dem. Missa alltså inte chansen att använda digital teknik för att lära känna patienterna och förbättra deras upplevelser.

Alltfler sjukhus och vårdcentraler vill strömlinjeforma sina interaktioner med patienterna för att förbättra deras upplevelser. De kan till exempel behöva system för smidigare fakturering och betalning eller för att skicka påminnelser till patienterna, till exempel om bokade tider eller recept. För att kunna göra det behövs ett system som är:

  • Tryggt och säkert. Systemet bör följa all gällande reglering, såsom HIPAA och GDPR.
  • Stabilt och mångsidigt. Systemet bör kunna tillgodose behov för såväl doktorer och administratörer som patienter.
  • Användarvänligt och åtkomligt. Systemet bör kunna visa rätt information vid rätt tidpunkt, utan att överväldiga personalen eller patienterna.

Freshdesk kan stödja efterlevnad med både PCI-DSS och HIPAA så att dina team endast behöver lägga tid på arbetsuppgifter som kräver deras expertis. Repetitiva uppgifter kan automatiseras för att öka produktiviteten och effektivisera hantering av arbetsbelastning. Här ser du hur olika personer kan dra nytta av Freshdesk på sjukhus, kliniker och andra vårdinrättningar.

Freshdesk for Healthcare Freshdesk for Healthcare

För doktorer och andra vårdgivare

För att boka en tid hos sin husläkare vänder sig de flesta till vårdcentralens reception. Sedan kan de besöka sin doktor och kanske även labbet för blodtagning.

Med andra ord är det doktorerna och sjuksköterskorna som är vårdens ansikte utåt. I och med att de varje dag bemöter många patienter är det dessa personer som har störst effekt på patienternas nöjdhet. Alltså behöver de all hjälp de kan få med dokumentation, pappersarbete och andra uppgifter, så att de istället kan lägga sin tid på att ta hand om patienterna och förbättra upplevelsen som helhet. Här kan du läsa om hur en supportdesk kan hjälpa doktorer och andra vårdgivare.

Strömlinjeforma patientärenden

Doktorer och andra vårdgivare gör mycket mer än att träffa patienterna på plats. De får även uppdateringar och frågor via telefonsamtal och e-post. Därtill måste de lägga många timmar på pappersarbete.

Med Freshdesk kan alla dessa förfrågningar och ärenden strömlinjeformas i ett centralt system. På så sätt kan doktorn fortsätta sina konversationer på olika enheter eller i olika kommunikationskanaler. Freshdesk erbjuder mångsidighet och många användbara funktioner. Dessutom kan du integrera vår helpdesk med existerande HIPAA-, VoIP- eller PBX-anpassat system. Det innebär att en doktor kan påbörja en konversation via e-post och sedan sömlöst byta till telefoni via Freshdesk.

Keep Track-Enquiries Keep Track-Enquiries

Smidiga samarbeten

Ibland behöver doktorer rådfråga specialister inom andra områden innan de kan ge patienten råd. De kan även behöva ge patienten en remiss till en annan doktor eller specialist. Att dokumentera allt detta på en enda plats gör det enklare för vårdteamet.

Med Freshdesk-funktioner såsom privata anteckningar och möjligheten att skicka vidare ärenden kan man tala direkt med kollegor i kundärenden eller incidenter. Det är även möjligt att lägga till experter från andra avdelningar eller kliniker i skrivskyddat läge. På så sätt får de komplett sammanhang för patienter som kommer med remiss. Funktionen för delat ägarskap låter doktorer och administratörer samarbeta för att lösa problem som gäller betalning, bokade tider och mer.

collaborate-with-ease collaborate-with-ease

Få komplett sammanhang

Med Freshdesk slipper vårdgivare att använda flera olika filsystem och program för att se patientens journal. Istället samlas alla ärenden och konversationer på en enda plats, så att informationen kan visas på ett klick. Med Freshdesks roller för handläggare ser du till att alla användare får rätt åtkomst beroende på deras roller, så att de kan utföra sina uppgifter utan att råka se konfidentiell information.

Get Complete Context Get Complete Context

För administratörer

På ett sjukhus eller en vårdcentral hanterar administratörer allt från tidsbokning till att förhandla om försäkring, överföring av patienter och personalens pass. Det blir många olika uppgifter som berör många olika personer. Alltså behöver de hjälp med vardagens repetitiva arbetsuppgifter, så att de kan koncentrera sig på det som mest påverkar patienternas liv. Så hjälper Freshdesk administratörer inom sjukvården.

Enkel självbetjäning

Administratörer måste ofta svara på samma frågor om och om igen, till exempel om hur man bokar eller avbokar tid, hur mycket ett besök kostar, hur man förnyar recept och så vidare. Med Freshdesk kan administratörer därför skapa guider och svar på vanliga frågor som kan användas både internt och externt. På så sätt får patienterna snabbare svar på sina frågor.

Self Service Portal Self Service Portal

Undvik repetition

Freshdesk har smart automatisering som kan skanna varje inkommande ärende och fråga. Administratörer kan ställa in denna automatiseringsfunktion så att den automatiskt tilldelar ärenden till rätt doktor eller administratör, baserat på typen av ärende. Automatiseringsfunktionen kan även se över öppna ärenden och automatiskt eskalera frågor utan svar. Det innebär att administratörer slipper manuellt arbete med pappersarbete och bokningar.

Prevent Repetition Prevent Repetition

Trygga data

Att arbeta inom vården kräver att varje person tar sitt ansvar för att se till att patientuppgifter lagras på en trygg plats och att de endast kan ses av personer med rätt behörighet. Som programvara har Freshdesk specifika funktioner som låter administratörer kontrollera åtkomsten för varje användare. Freshdesk följer även PCI DSS och HIPAA. Med Freshdesk lagras alla patientuppgifter samt historik och konversationer tryggt på Amazons AWS-servrar. Det innebär att du inte behöver oroa dig för säkerheten – och det behöver inte heller patienterna.

Secure all assets Secure all assets

För patienter

Patienter och deras följeslagare är nog inte medvetna om sjukhusets eller vårdcentralens exakta poäng för kundnöjdhet eller andra mätetal. För dem ligger fokus på två saker: att bli bättre så snart som möjligt och att undvika krångel. Så kan Freshdesk hjälpa patienter och deras följeslagare.

Snabba svar

Ibland vill patienter snabbt kunna informera sina doktorer om symptom eller ställa olika frågor. De kanske undrar om en medicin eller dosering. Då känns det onödigt att boka en tid och vänta på den. Det är inte heller effektivt för doktorn att ha långa bokade tider för varje liten fråga. Med Freshdesk kan patienter enkelt använda funktioner för att nå sina doktorer och få svar på sina frågor.

Get-answers-quickly Get-answers-quickly

Enkel åtkomst till information

Vissa frågor behöver inte besvaras av en doktor eller sjuksköterska. Ibland vill en patient helt enkelt se tidigare besök. Eller så kanske de vill veta vad sjukhuset har för policyer för besökare. De kanske vill boka en tid hos en doktor. Men inte heller det kräver svar från en doktor eller sjuksköterska. Med Freshdesk kan du skapa en kunskapsdatabas som besvarar alla vanliga frågor. Du kan även låta patienter se sina tidigare bokade tider och annan information genom att logga in, oberoende av vilket kontaktsätt de använt tidigare.

Accessing information-Organize