Varför borde jag integrera min helpdesk med programvara för samarbeten?

MISSA INTE MÖJLIGHETER FÖR EFFEKTIVT SAMARBETE

Ditt supportteam behöver ofta hjälp från andra avdelningar för att helt hantera kundärenden. En förfrågan om återbetalning kräver till exempel hjälp från ekonomiavdelningen. En rapport om en bugg måste skickas vidare till IT, och så vidare.

Alltså är det mycket viktigt att personalen kan kommunicera genom en enad kanal. Om dessa konversationer sprids bland flera olika verktyg (såsom e-post, direktmeddelanden och andra kanaler) försenas lösningarna, vilket leder till missnöjda kunder.

DITT SUPPORTTEAM BEHÖVER ETT MER EFFEKTIVT SÄTT ATT HÅLLA KONTAKTEN

I takt med att fler och fler supportteam arbetar på distans blir kommunikationen ännu viktigare. För att göra utbytet av information mellan avdelningar och team så enkelt som möjligt krävs en integration mellan en helpdesk och ett verktyg för samarbeten. När ärendeuppdateringar från din helpdesk effektivt förs in i ett verktyg för samarbeten gör det hela processen och kommunikationen mer effektiv.

Hur fungerar en Freshdesk-Slack-integration?

Slack är en mycket framgångsrik meddelandetjänst för team. Programvaran fungerar smidigt med Freshdesk för att se till att ingenting faller mellan stolarna. Nu ska vi ta en titt på hur en Freshdesk-Slack-integration fungerar i praktiken.

Få direkta, automatiserade ärendenotiser i Slack

Varje gång ett nytt ärende skapas i Freshdesk, och varje gång ett befintligt ärende uppdateras, kan systemet trigga automatiska notiser till offentliga eller privata Slack-kanaler. Du kan till exempel meddela teamet som ansvarar för produkthantering med uppdateringar i realtid varje gång en kund rapporterar en bugg. Uppdateringarna skickas då direkt till teamets Slack-kanal. På så sätt meddelas alla berörda parter varje steg på vägen. Dett innebär att de kan vidta lämpliga åtgärder för att se till att kunderna inte behöver vänta.

Freshdesk Slack automatic notifications Freshdesk Slack automatic notifications

Undvik ständiga byten mellan verktyg och förbättra handläggarnas produktivitet

Om du ansluter Freshdesk och Slack kan dina handläggare hålla koll på sina ärendeköer utan att behöva lämna Slack. De får notiser om ärendeuppdateringar i Slack, där de kan se alla relevanta uppgifter såsom ärendets innehåll, kundens e-postadress och ärendets prioritet. Handläggare kan lägga till eller redigera anteckningar för dessa ärenden eller svara kunden direkt via Slack. På så sätt hanteras varje ärende snabbare, utan att behöva växla mellan olika verktyg. Handläggare kan även snabbt gå till hem-fliken för att se de senaste ärendena och tilldelade ärenden.

Agent productivity in Slack Agent productivity in Slack

Sömlösa samarbeten med tvärfunktionella team i Slack

Genom att klicka på knappen "Samarbeta" (Collaborate) på en ärendenotis kan Slack-användare smidigt samarbeta på ärenden direkt i Slack. De kan delta i diskussioner och skriva privata anteckningar utan att behöva öppna ärendet i Freshdesk. Svaren i Slack synkas automatiskt till motsvarande Freshdesk-konto och kan ses i ärendetråden i realtid. På så sätt blir samarbeten med sammanhang busenkla med Freshdesk-Slack-integrationen.

Collaboration in Slack Collaboration in Slack

För en detaljerad guide till att använda Freshdesk-Slack-integrationen, se det här lösningsdokumentet.