Varför behöver man en kundportal?

Traditionellt sett så har e-post och telefon varit det sättet på vilka kunderna hör av sig till företagen för att få hjälp. Med en dedikerad kundportal så kan företagen däremot undvika kundärenden och ge kunderna en bättre självhjälp.

Kundportalen ger omedelbar tillgång till mängder av funktionella resurser. Användarna som besöker kundportalen kan ta del av informativa artiklar från kunskapsbasen kring olika produkters egenskaper, läsa vanliga frågor och svar, interagera med andra kunder i olika former av användarforum och mycket mer. 

Customer portal software

Fördelarna med en kundportal för slutanvändaren.

Tillgång till en omfattande kunskapsdatabas

När kunderna besöker en kundportal så är de först och främst ute efter produktrelaterad information, information som ämnar hjälpa dem att lösa ett problem. Om informationen finns tillgänglig på ett prydligt, organiserat sätt med välplanerade mappar, vanliga frågor och guider så blir kundens jobb mycket enklare.  Många kundportaler har dessutom en sökruta längst upp på sidan, där slutanvändarna kan hitta relevanta artiklar och lösningar med en knapptryckning.

INTERAGERA MED ANDRA ANVÄNDARE I ANVÄNDARFORUM

Utöver självservicen så låter kundportalen dessutom användarna interagera med andra kunder och diskutera lösningar, problemlösningar och idéer. Många aktiva forum har vana användare som gärna välkomnar nya kunder och hjälper dem att komma igång med produkten. Forumanvändarna kan även bidra med förslag på nya funktioner som de vill att företagets produktutvecklare bör ta i beaktande.

SKAPA ÄRENDEN OCH RAPPORTERA PROBLEM PÅ SPRÅNG

En kundportal gör övergången från självservice till kontakten med en mänsklig supporthandläggare mycket enklare. Om kunderna inte lyckas hitta vad de söker genom resurserna inom självservicen så kan de helt enkelt skapa och skicka in ett supportärende med relevant information kring sitt problem.

TILLGÅNG TILL PRODUKTERNAS VERSIONSINFORMATION

De kunder som använder sig av kundportalen får exklusiv tillgång till företagets senaste information gällande nya funktioner, förändringar i produkten och annan viktig information. På det sättet hålls de alltid uppdaterade om nya funktioner och implementeringar som påverkar deras befintliga arbetsflöden.

Verksamhetens fördelar med en kundportal

Avvärj inkommande ärenden

En kundportal ser till att kundernas behov av att kontakta kundtjänsten för att lösa sina problem minskar. Genom att ge rätt mängd resurser till självservice, tillsammans med ett välbesökt användarforum, så kan företagen undvika majoriteten av inkommande supportärenden. Handläggarna kan då lägga merparten av sin tid på att besvara mer komplicerade kundförfrågningar, i stället för att hantera mindre och ofta återkommande ärenden.

Upprätthåll varumärkesidentiteten

Det är viktigt för ett varumärke att ta med sig varumärkets identitet till kundportalen. Detta försäkrar kunderna om att de har hamnat på rätt ställe. En kundportal bör ha företagets logotyp, konsekvent design och ett övergripande utseende som resonerar med företagets image.

Inhämta relevant information

En kundportal låter företaget inhämta den kundinformation som är relevant för det aktuella problemet. Detta görs vanligtvis med ärendeformulär, som har möjligheten att lägga till anpassade fält. Genom att använda data, såsom beställningsnummer eller andra uppgifter, så får du en komplett bild av kundens problem och slipper lägga tid på onödiga frågor.

Håll kunderna uppdaterade

En kundportal erbjuder en plats där kunderna kan se statusen på sina ärenden. Det låter dem hantera förväntningar och planera sina åtgärder därefter. Under tiden så slipper företaget frågor som "är det klart snart?", eller "Vad är statusen på min förfrågan?".

Enkelt stöd för flera produkter

Om er verksamhet ger support för mer än en produkt så behöver du en dedikerad kundportal för var och en av dem. Många mjukvaror för kundportaler stödjer flera produkter. Det betyder att trots att kunderna bara ser det som är relevant för dem så är allting välorganiserat och lätthanterligt i bakgrunden. Handläggarna kan hantera kundförfrågningar från samtliga portaler på ett och samma ställe.

Ta en titt på några vackra kundportaler som drivs av Freshdesk.

Därför är Freshdesk den bästa programvaran för kundportaler

Freshdesk har funktionaliteten som krävs för att du ska kunna lansera din kundportal direkt. I det här avsnittet tar vi en titt på det viktigaste som gör Freshdesk till den perfekta kundportalsprogramvaran åt ert företag.

Toppklassade funktioner för kunskapsdatabaser

Freshdesk är en programvara för kundportaler som låter dig skapa omfattande, välstrukturerade och välindexerade kunskapsbaser. 

  • Redigering av formaterad text – Ta del av ett utbud av formateringsalternativ och bättre stöd för inbäddade bilder.
  • Versionsnumrering och översättningar – Upprätthåll olika lösningsartiklar för olika versioner av er produkt, och stötta översättningar på olika språk.
  • Feedback och analys av artiklar – Få viktiga insikter kring hur väl innehållet i er kunskapsbas presterar.
  • Sökmotoroptimera lösningsartiklar – Säkerställ att supportinnehållet har rätt metadata så att den indexeras av sökmotorer.
omfattande kunskapsbas

Obruten portalanspassning

Anpassa kundportalens utseende och känsla med Freshdesk så att den blir en naturlig förlängning av ert varumärke.

  • Portal-URL – Peka din supportportals URL till din egen domän så kunderna känner att de är kvar på din hemsida.
  • Finjustera portalens utseende och känsla – Lägg till din egen logotyp och justera stilen och färgen på portalens visuella element, så att den matchar designen på er webbplats.
  • Färdiga teman – Få tillgång till Freshdesks galleri av teman som är redo att användas direkt. Bygg din kundportal helt utan behov av utvecklare.
End-to-end portalanspassning

Flexibla ärendeformulär

Freshdesks ärendeformulär hjälper kunderna att nå dig genom supportportalen. De hjälper dig samla in den information som du behöver och gör att handläggarna slipper ställa grundläggande, repetitiva och oftast tidsödande frågor till kunderna. Du kan anpassa fälten i ärendeformulären så att de passar er verksamhetstyp och interna supportprocesser. Du kan till och med skapa dynamiska formulär där fälten ändras utifrån användarnas inmatningar.

ärendeformulär

Supportportal för flera produkter och språk

Freshdesk är en kundportalsprogramvara som stödjer olika språkalternativ. Storföretag kan skapa dedikerade supportportaler för var och en av sina produkter och hantera all kundkommunikation på ett och samma ställe. Vardera portals designspråk kan finjusteras enkelt baserat på den enskilda produkten. Freshdesk stödjer även flerspråkiga portaler så att kunderna kan konversera med supportteamet i det språk de själva väljer.

Supportportal för flera produkter och språk

Fullständig integritetskontroll

Finns det delar av er dokumentation som behöver begränsas till inloggade användare, vissa typer av prenumerationer eller kanske interna användare? Med en kundportalsprogramvara som Freshdesk så kan ni ställa in åtkomstkontroll och användarbehörigheter innan portalen lanseras. Du kan även välja om användare från samma företag ska kunna se andra anställdas ärenden. Detta fungerar perfekt med B2B-kunder som har systemadministratörer som kontrollerar synligheten i ärenden inför andra handläggare. Freshdesk stödjer även samlad inloggning (SSO) via Google, Twitter och Facebook.

integritetskontroll

Automatiska lösningsförslag

När en kund skapar ett ärende i portalen kan du konfigurera Freshdesk till att automatiskt föreslå lösningsartiklar baserat på det ärendeämne som kunden matar in. Kunderna kan klicka sig vidare och se om artikeln hjälper dem lösa problemet, eller så kan de skicka in ärenden om de inte fann vad de sökte. Genom att låta kunderna hjälpa sig själva innan de kontaktar supporten kan mängden inkommande ärenden reduceras kraftigt, vilket sparar tid åt både handläggare och kunder.

Auto-förslag av lösningar