Det här är anledningen till att företag väljer oss

En lösning för alla era problem

Flyger kundproblem in från alla håll?

Ta med alla era supportförfrågningar till Freshdesk – vare sig de kommer från e-post, chatt, telefon eller sociala medier. Prioritera, kategorisera och tilldela ärenden per automatik.

Inte tillräckligt med resurser för att göra ett bra jobb?

Spara tid genom att automatisera rutinåtgärder som utförs i vanliga supportscenarier. Inrätta självbetjäningsportaler för kunder och minska er ärendevolym.

Undrar ni vad som är fel med er support?

Följ nyckeltal från rapporter för att mäta prestanda och skapa ökad ansvarskänsla. Använd insikter och fatta bättre beslut. Ange SLA:er för att snabbare hantera och lösa problem.

Förvandla er support från bra till fantastisk

Självbetjäning

Skapa en kunskapsdatabas med vanliga frågor och svar för att avstyra inkommande ärenden och minska er arbetsbelastning. Bygg forum för att främja en community av användare.

Kundnöjdhet

Skicka ut nöjdhetsundersökningar till era kunder så att de kan berätta vad de tycker om er service, eller ta reda på när ni måste satsa lite extra.

Integrationer

Få åtkomst till alla andra supportbehov direkt från Freshdesk. Integrera den med era favoritappar. Eller bygg er egen med vår API-plattform.

Över 40 000 kunder litar på oss