Lär känna varför man väljer Freshdesk framför Salesforce Service Cloud

KRITERIER
G2 Crowd-ranking
4.5
4.5
4.1
4.1
Uppfyller kraven
8.7
8.5
Användarvänlighet
9.1
7.6
Enkel installation
8.9
7.0
Enkel administration
9.0
7.6
Supportens kvalité
5.0
5.0
Enkel att göra affärer med
5.0
5.0
Produktvägledning (% positiva)
9.3
8.2

© 2017 G2 Crowd, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras eller distribueras i någon form utan G2 Crowds föregående, skriftliga tillstånd. Medan informationen i denna rapport har erhållits från källor som anses vara pålitliga, frånsäger sig G2 Crowd alla garantier med avseende på noggrannhet, fullständighet eller tillförlitlighet hos sådan information och ska inte hålas ansvariga för fel, utelämnanden eller brister i sådan information.

Fler skäl till att välja Freshdesk

Agentproduktivitet

En nöjd supportagent betyder nöjda kunder. Säkerställ att era supportrepresentanter håller sig fortsatt produktiva med hjälp av Freshdesk Arcade.

Samarbete

Samarbeta med rätt person för att hjälpa er att lösa era supportärenden snabbare och mer effektivt.

Självbetjäning

Skapa en självbetjäningsupplevelse för era kunder, med kunskapsbas och forum, som stödjer ert varumärke.

Över 150 000 nöjda kunder