Freshdesk kombinerar ärendehantering, självbetjäning och rapportering i världsklass.

 

Sprout

Kom igång

$ 0

Obegränsat antal handläggare

 • E-post och ärendehantering via sociala medier Konvertera all e-post och frågor från sociala medier till ärenden och följ upp, prioritera och svara på dem med hjälp av Freshdesk.
 • Expediera ärenden Kategorisera, prioritera och skicka ärenden till rätt team genom att skapa egna regler för ärendehantering.
 • Kunskapsdatabas Hjälp kunderna att hjälpa sig hjälpa genom att erbjuda självbetjäning med Freshdesks avancerade kunskapsdatabas.
 • Rapport över ärendetrender Analysera trender i ärendena som teamet arbetar med och håll koll på ärendestocken genom att tilldela resurser på rätt sätt.
 • Plats i datacenter Välj det datacenter där du vill att dina data ska lagras.

Visa information

Dölj information

Blossom

För standardsupport

$ 15

per handläggare och månad, faktureras årsvis

$19

per handläggare och månad, faktureras månadsvis

Allt i Sprout och…

 • Automatisering Automatisera uppföljningar, eskaleringar och andra uppgifter med specifika regler baserade på tidpunkter eller händelser för att utföra önskade åtgärder.
 • Kollisionsdetektering Bli uppmärksammad på när en annan handläggare läser eller svarar på ett ärende och undvik dubbelarbete.
 • Appar i vår Marketplace Få tillgång till hundratals appar och utöka funktionaliteten i din helpdesk med Freshworks Marketplace.
 • Helpdesk-rapporter Få en översikt över ditt Freshdesk-konto och alla väsentliga mätetal som är kopplade till din helpdesks prestanda.
 • SLA-hantering Ge kunder och handläggare realistiska förväntningar rörande svars- och lösningstider för varje ärende i helpdesken.
 • Öppettider Gör dina öppettider väl synliga och säkerställ att dina servicenivåavtal inte överträds medan servicedesken är stängd.

Visa information

Dölj information

Garden

För de effektiva

$ 35

per handläggare och månad, faktureras årsvis

$45

per handläggare och månad, faktureras månadsvis

Allt i Blossom plus…

 • Tidsuppföljning Följ upp och fakturera kunderna för den tid ditt team tillbringar på support.
 • Kundnöjdhetsundersökningar Mät kvaliteten på kundtjänsten genom att skicka välformulerade kundnöjdhetsundersökningar.
 • Prestationsrapporter Få en sammanställning på hur dina handläggare och grupper har presterat i förhållande till olika supportparametrar under en viss tidsperiod.
 • Flerspråkig kunskapsdatabas Skapa artiklar på flera språk i portalens kunskapsdatabas för att erbjuda dina globala kunder support på deras språk.
 • Anpassade appar Skapa och installera anpassade appar och utöka möjligheterna med Freshdesk.

Visa information

Dölj information

Estate

För enastående prestanda

$ 49

per handläggare och månad, faktureras årsvis

$69

per handläggare och månad, faktureras månadsvis

Allt i Garden plus…

 • Ärendehantering i turordning Tilldela ärenden till alla tillgängliga handläggare i en grupp i tur och ordning.
 • Anpassade roller Kontrollera behörigheter och ge handläggarnas åtkomst till Freshdesk på en detaljerad nivå.
 • Profilerad portal Ändra portalens utseende, form och funktionalitet så att den passar ditt varumärke.
 • Anpassade rapporter och kontrollpaneler Skapa kraftfulla rapporter och kontrollpaneler som är unika för din verksamhet och få ingående insikter från dina Freshdesk-data.
 • Kundsegment Kategorisera dina kunder baserat på deras profiler för att tillhandahålla personlig support.
 • Versionshanterad kunskapsdatabas Redigera, återställ och hantera versioner av kunskapsdatabasen med lätthet.
 • Multiprodukt Erbjud support för alla dina produkter från ett och samma Freshdesk-konto genom att skapa en separat supportportal för varje produkt.
 • Dynamiska ärendeformulär Skapa dynamiska sektioner för att förbättra strukturen på ditt ärendeformulär och hantera alla typer av ärenden

Visa information

Dölj information

Forestpopulärt

Perfekt för stora företag

$ 99

per handläggare och månad, faktureras årsvis

$125

per handläggare och månad, faktureras månadsvis

Allt i Estate plus…

 • Kompetensbaserad ärendetilldelning Matcha ärenden till den handläggare i gruppen som är bäst lämpad att hantera den specifika frågeställningen.
 • Testmiljö Skapa en säker testmiljö och prova nya funktioner och inställningar i Freshdesk utan att påverka handläggare eller kunder.
 • Revisionsloggar Övervaka enkelt förändringar i helpdesken och var uppdaterad om vad som sker i den.
 • Arbetsflöde för godkännande i kunskapsdatabas Spåra, granska, godkänn och publicera artiklar i kunskapsdatabasen.
 • Handläggarskift Hantera det globala teamets scheman och tillgänglighet i olika tidszoner från samma plats för att säkerställa att ingen kund faller mellan stolarna. beta
 • Vitlistning av IP-adresser Förbättra helpdeskens säkerhet genom att endast tillåta åtkomst till din portal från vissa IP-adresser.
 • E-postbot Svarar automatiskt på ärenden med lösningsartiklar.Inkluderar 5 000 Freddy-sessioner per månad. 1 000 extra sessioner kan köpas till för 100 $. freddy
 • Inkluderar 5 000 botsessioner/månad En botsession är en unik interaktion mellan en slutanvändare och en bot. För information om ytterligare sessioner och automatisk påfyllning, se vanliga frågor.
 • Efterlevnad av HIPAA Skydda dina kunders känsliga vårdinformation från cyberattacker.
 • Assist Bot Guidar handläggare genom angivna steg för att hjälpa dem att hantera kundärenden snabbare. Assist Bot förbrukar inga botsessioner. freddy
 • Automatisk ifyllning Fyller automatiskt i enkla fält såsom ärendets typ, prioritet och grupp samt andra fält. freddy
 • Förslag på artikel Låt Freddy föreslå lösningar och artiklar för dina handläggare för att hjälpa dem att svara på e-postärenden. Freddy
 • Robo Assist (RPA-kopplingar) Ta med din RPA-leverantör för att automatisera affärsmässiga processer med Robo Assist. Se vanliga frågor för mer information. Freddy
 • Förslag på standardsvar Låt Freddy föreslå standardsvar för dina handläggare så att de kan hantera ärenden snabbare. Freddy

Visa information

Dölj information

Använd Freshchat och Freshcaller tillsammans med Freshdesk för att erbjuda sömlös support genom flera kanaler på samma plats.

 

Estate Omnikanalpopulärt

För enastående prestanda

$ 79

per handläggare och månad, faktureras årsvis

$99

per handläggare och månad, faktureras månadsvis

Allt i Estate för Freshdesk, Freshchat, Freshcaller och mer.

 • Kanaler för e-post, sociala medier, chatt och telefon
 • Meddelandetjänst Skicka meddelanden till kunderna i de appar som de använder dagligen, såsom WhatsApp, Apple Business Chat och Facebook Messenger från en och samma plattform.
 • Chattbottar Bygg egna chattbottar och låt dem svara på frågor och guida kunder genom felsökning för att nå snabbare lösningar Freddy
 • Tidslinje för kund i omnichannel Få en tidslinje över kundens tidigare interaktioner med ditt team genom olika kanaler för att få ett omedelbart sammanhang för kundens problem
 • Kunskapsdatabas Omnichannel
 • Roller och behörigheter Erbjud eller begränsa åtkomst för dina handläggare på en detaljerad nivå.
 • Anpassade rapporter Skapa kraftfulla ärende- och samtalsrapporter som är unika för din verksamhet och få detaljerade insikter från dina support-data.
 • Samsurfning Erbjud kundsupport på en personlig nivå med skärmdelning och röstsamtal.
 • Flerspråkig support Hjälp kunder över hela världen genom att skapa lösningsartiklar på flera språk och visa dem i kundportalen eller i din chattwidget.
 • Inkluderar 3 000 lokala minuter/månad Gäller för inkommande samtal som hanteras via webbläsare i USA, Kanada, EU, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland.
 • Inkluderar upp till 3 000 botsessioner/månad En botsession är en unik interaktion mellan en slutanvändare och en bot. För information om ytterligare sessioner och automatisk påfyllning, se vanliga frågor. Freddy

Visa information

Dölj information

Forest Omnikanal

Perfekt för stora företag

$ 139

per handläggare och månad, faktureras årsvis

$169

per handläggare och månad, faktureras månadsvis

Allt i Estate för Freshdesk, Freshchat, Freshcaller och mer.

 • Omnistyrning Hantera arbetsbelastningen för dina team genom flera supportkanaler från en och samma plats.
 • Begränsning av IP-intervall Förbättra säkerheten genom att endast tillåta åtkomst till din support från vissa IP-adresser.
 • E-postbot Svarar automatiskt på ärenden med relevanta lösningsartiklar. freddy
 • Telefonbott Träna botten med vanliga frågor och svar och driftsätt den i telefonkanalen. freddy
 • Inkluderar 5 000 botsessioner/månad En botsession är en unik interaktion mellan en slutanvändare och en bot. För information om ytterligare sessioner och automatisk påfyllning, se vanliga frågor. freddy
 • Röstaktiverat talsvar Gör det möjligt för kunderna att nå handläggarna genom röstkommandon och talsvarssystem. freddy
 • Inkluderar 5 000 lokala inkommande minuter/månad Gäller för inkommande samtal som hanteras via webbläsare i USA, Kanada, EU, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland.
 • Mätetal för avbrutna samtal Följ upp avbrutna samtal och optimera din talsvarsmeny.
 • Assist Bot Guidar handläggare genom angivna steg för att hjälpa dem att hantera kundärenden snabbare. Assist Bot förbrukar inga botsessioner. Freddy
 • Automatisk ifyllning Fyller automatiskt i enkla fält såsom ärendets typ, prioritet och grupp samt andra fält. Freddy
 • Robo Assist (RPA-kopplingar) Ta med din RPA-leverantör för att automatisera affärsmässiga processer med Robo Assist. Se vanliga frågor för mer information. Freddy
 • Förslag på standardsvar Låt Freddy föreslå standardsvar för dina handläggare så att de kan hantera ärenden snabbare. Freddy
 • Förslag på artikel Låt Freddy föreslå lösningar och artiklar för dina handläggare för att hjälpa dem att svara på e-postärenden. Freddy

Visa information

Dölj information

Turboladda din Freshdesk med tillägg

Ytterligare botsessioner

100 $ för 1 000 botsessioner/månad

€  100 för 1 000 botsessioner/månad

R 1500 för 1 000 botsessioner/månad

£ 75 för 1 000 botsessioner/månad

₹ 7200 för 1 000 botsessioner/månad

AUD 145 för 1 000 botsessioner/månad

E-postbot, chatbots och röststyrda bots förbrukar botsessioner

Sessionerna som köps är giltiga enligt din faktureringscykel. Se vanliga frågor för mer information.

Använd bots för att automatisera ärendehantering.

Visa information

Dölj information

Fältservicehantering

29 $ per fälthandläggare och månad

€ 29 per fälthandläggare och månad

R 435 per fälthandläggare och månad

£ 22 per fälthandläggare och månad

₹1,999 per fälthandläggare och månad

AUD 42 per fälthandläggare och månad

Tillgängligt i abonnemanget Blossom.

Lägg till fälthandläggare, hantera möten och scheman och leverera enastående, personlig support.

Kontrollpanel för schemaläggning

Tidsuppföljning

Kartvy

Tillgänglighet offline

Appar för iOS och Android

Analytics

Visa information

Dölj information

Alla priser visas utan moms

E-postsupport tillgänglig 24/7 för samtliga abonnemang.

Telefonsupport tillgänglig 24/5 för alla betalabonnemang.

Visa detaljerade priser

Har du problem med att bestämma vilket paket som passar dig?

Se vår fullständiga jämförelse av funktioner

Dagspass

Behöver du extra support för dagen?

Får kundtjänsten in fler samtal än vanligtvis, eller behöver du tillfälligt specifika kunskaper i företagets support? Med dagspass kan du lägga till fler handläggare som får samma behörighet som vanliga handläggare under en dag åt gången. Dagspass är giltiga till dagens slut eller till klockan 00.00.

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar den kostnadsfria provperioden på 21 dagar?

När du har registrerat dig kan du prova på samtliga funktioner som finns tillgängliga i Freshdesk Forest eller Freshdesk Estate Omnikanal under 21 dagar. Vi vill se till att du är helt nöjd med Freshdesk innan du betalar för produkten. Under provperioden kan du när som helst lägga till din kreditkortsinformation för att börja abonnera på valfri nivå av tjänsten.

Kan jag uppgradera eller nedgradera mitt abonnemang?

Ja, du kan ändra ditt abonnemang när du vill. Om du vill nedgradera eller avbryta ditt abonnemang så träder ändringen i kraft vid slutet av din aktuella period. Klicka på ”Abonnemang och fakturering” i ditt Freshdesk-konto för att ändra din abonnemangsinformation.

Hur säkra är mina data?

Vi tar säkerheten på största allvar. Du kan välja datacenter där dina data ska lagras redan från start. Våra värdservrar är belägna i datacenter av världsklass som skyddas av biometriska lås och som övervakas 24 timmar om dygnet. Vi säkerställer att vår applikation alltid är uppdaterade med de senaste programfixarna. Vårt datacenter uppfyller kraven för integritetsskydd i EU och USA och alla våra abonnemang inkluderar kostnadsfri SSL-kryptering för att hålla dina data säkra.

Har ni några avgifter för uppsägning av abonnemanget?

Nej. Med Freshdesk betalar du för vad du använder. Vi tar inte ut någon avgift för uppsägning av kontot. Du kan säga upp kontot när du vill. Uppsägningen träder i kraft i slutet av din aktuella period.

Vilka former av betalningar tar ni emot?

Vi tar emot Visa, Mastercard, Discover och American Express. PayPal accepteras inte som betalningsmedel. Vi kan inte ta emot köpordrar per telefon. Alla våra offlinebetalningar följer priserna i amerikanska dollar.

Vad ingår i Freshdesk Omnichannel?

Varje handläggare i Freshdesk Omnichannel har åtkomst till alla funktioner från Freshdesk, Freshchat och Freshcaller för att kunna erbjuda kunderna support i respektive kanal. All kundinformation finns här samlad på en och samma plats. Abonnemangen för Freshdesk Omnichannel inkluderar Estate och Forest från Freshdesk, Freshchat och Freshcaller med en prisrabatt på över 40 %.

Kan jag köpa Field-licenser för helpdesk-personal eller handläggare utan licenser?

Du måste ha minst en helpdesk-agent på betaltjänsten för att köpa till personallicenser för Field. Det finns ingen gräns för hur många licenser du kan prenumerera på åt gången.

What is Freddy?

Freddy är en AI särskilt framtagen av Freshworks. Freddy inkluderar AI-bottar för oöverträffad självbetjäning och assistans för handläggare som automatiserar repetitiva uppgifter och ökar produktiviteten. Klicka här för att läsa mer om Freddy

Vad är en botsession?

En botsession är en unik interaktion mellan en slutanvändare och en bot:

 • Via e-post räknas varje svar som en botsession
 • Via röstsamtal räknas varje bot-svar som en botsession
 • Via chatt räknas alla interaktioner med en slutanvändare under en dag som en botsession som kan vara upp till 24 timmar lång

Endast kundriktade AI-botfunktioner förbrukar botsessioner. Bots som hjälper handläggarna använder inte botsessioner.

Hur köper jag fler botsessioner? Hur länge är sessionerna giltiga?

Du kan köpa ett obegränsat antal botsessioner. De kostar 100 $ för 1 000 sessioner. Botsessionernas giltighetsperiod baseras på din faktureringscykel. Om du till exempel väljer att betala per kvartal går dina botsessioner ut i slutet av kvartalet.

Vad är Robo Assist (RPA-kopplingar)?

Med Robo Assist (RPA-kopplingar) kan du integrera valfri RPA-leverantör, såsom UI Path och Automation Anywhere med flera, för att automatisera dina processer.

Robo Assist hjälper handläggare att utföra långa och repetitiva kundsupportprocesser med ett enkelt klick genom att återskapa handläggarens handlingar i externa system med hjälp av UI-åtgärder eller API.

Måste jag ta med en egen RPA-leverantör för Robo Assist?

Du kan använda Robo Assist (RPA-kopplingar) med din aktuella RPA-leverantör och processer som byggts med leverantörens verktyg. Om du inte redan har en leverantör kan vi rekommendera en leverantör och bygga processer åt dig som del av implementering (mot en extra kostnad). Kontakta oss för mer information.