Automatisera ärendetilldelning

Få inkommande ärenden kategoriserade, prioriterade och tilldelade till rätt agenter utifrån turordning, arbetsbelastning eller expertis.

Load Balanced Ticket Assigment

Spelmekanik i supporten

Introducera en poängmekanism, ha tävlingar och uppmuntra en sund konkurrens på resultattavlan för att motivera prestation.

Freshdesk Arcade Quests

Utöka funktionerna

Integrera med era favoritappar för att förfina arbetsflöden och utöka funktionerna i din helpdesk i enlighet med företagets behov.

Freshdesk Marketplace

Kraftfulla automatiseringar

Rensa flaskhalsar i supporten

Följ upp väntande respons och förfallna ärenden med Supervisor som körs varje timme för att rensa flaskhalsar.

Automatisera utlösta åtgärder

Använd Observer-regler för att automatisera åtgärder i er helpdesk när de händelser ni anger triggas i ett ärende.

Flera åtgärder med ett klick

Utför flera åtgärder i ett ärende, som att ändra status och lägga till en tagg, med hjälp av scenarioautomatisering i Freshdesk.