Alla funktioner Helpdeskrapportering

UNDVIK FÖRSENINGAR I SAMMANSTÄLLNINGEN AV DATA

Som chef för ett supportteam måste du kunna identifiera och lösa problem så fort som möjligt för att kunna hjälpa ditt team att fungera bättre. En stor del av din tid används dock för att samla in data, skapa diagram och presentera resultat.

Freshdesks rapporter ger dig redskap för åtgärder

Med en snabb blick på rapportsidan kan handledare förstå hur det går för helpdesken och supportteamet. Varje mätvärde, som agenters responstid, lösnings-SLA:er eller skapade ärenden, kan analyseras baserat på ärendeegenskaper som status, agentgrupp, typ och mycket mer. Du kan effektivisera er support genom att identifiera flaskhalsar och undersöka problematiska ärenden direkt från rapporten.

Få insikt med en snabbtitt

Alla supportteam arbetar olika och skulle behöva hålla reda på mätvärden som är relevanta för hur de mäter resultaten. Med anpassade insikter i Freshdesk kan du fokusera på de mätvärden som är viktiga för er utan att behöva gå igenom datan som helhet.

Helpdesk Reporting

Be helpdesken om visuell data

Använd vanliga ord för att fråga helpdesken om det du vill veta. Du kan ställa frågor som "hur många ärenden återaktiverades förra månaden" eller "vilken kund har flest antal olösta ärenden idag" och helpdesken kommer att ta fram siffran tillsammans med en trendgraf.

Report Answers

Planera ert arbetsflöde

Analysera de veckovisa eller dagliga arbetsbelastningarna hos agenterna och se trender som den högst belastade dagen i veckan eller den mest hektiska tiden på dagen. Ta in extra hjälp vid behov med hjälp av dagspass och hantera skift effektivt.

Ticket Volume Trends

Förstå varje ärendes livscykel

Med hjälp av rapporter över ärendens livscykel kan du identifiera vilket team som tar längst tid på sig för att lösa ärenden eller vilken grupp som spenderar mest tid på att vänta på andra team. Bryt ned livscykeln för ett ärende utmed den tid det har tillägnats av varje team eller agent och efter olika ärendeegenskaper.

Ticket Lifecycle Report

Andra populära funktioner

Schemalägg rapporter

Få specifika rapporter regelbundet till din inkorg

CSAT-rapporter

Mät och förbättra kundnöjdheten

SLA-rapporter

Identifiera team som ständigt missar SLA-deadlines