Tillbaka till Whitepapers

När 76 % av konsumenterna säger att de betraktar kundservicen som det sanna testet på hur mycket ett företag värderar dem som kunder måste ni se till att er strategi och era verktyg är på topp. Här är en samling med god praxis, tagna från våra kundsamtal, för att hjälpa er att förbättra era agenters produktivitet och vinna kundens kärlek.

I denna whitepaper beskriver vi i detalj hur ni kan

  • Förse era agenter med heltäckande sammanhang genom att ta data från ert tredjepartssystem till er helpdesk
  • Reducera ärendevolymen genom att hjälpa era kunder att hjälpa sig själva med hjälp av en kunskapsdatabas
  • Tilldela ärenden till rätt team per automatisk med lätthet, vilket minskar era agenters arbetsbelastning, och mycket mer!
Registrera dig här för detta whitepaper

Läs vår Sekretessmeddelande

Happy supporting!

A link to the whitepaper has been sent to your email.