Alla funktioner Säker helpdesk

FRESHDESKS SÄKERHET

Mer än 100 000 kunder förlitar sig på Freshdesk med sina data. Freshdesk säkerställer säkerheten med hjälp av funktioner och omfattande utvärderingar av nätverk, system och regelverk för att skydda vår produkt och plattform.

Fokusera på att leverera support medan vi skyddar din helpdesk

Vi är fast beslutna att uppnå en standard som en säker partner när det gäller integritet och skydd av kundens data och vi letar kontinuerligt efter möjligheter att göra förbättringar. Vi är stolta över vår produkts enkelhet och prestanda, samtidigt som vi är engagerade i att ge den säkraste upplevelsen till er och era kunder.

Freshdesk unifies all your information

Anpassade SSL-certifikat

Alla Freshdesk-konton levereras med ett wildcard-SSL-certifikat som standard. Anpassade SSL-certifikat låter er säkra er egen supportdomän eller URL för en säker och personlig upplevelse. För enkelhetens skull kan ni begära ett anpassat SSL-certifikat för er portal och be oss att aktivera det åt er.

Custom SSL certififcates

IP- och nätverksrestriktioner

Vitlista IP-intervall och bestäm vem som får åtkomst till er helpdesk med Freshdesks Trusted IP-funktionalitet. Begränsa inloggningsåtkomst utanför arbetet genom att bara vitlista kontorsnätverkadresser för agenter och anställda.

Skapa säker och exklusiv åtkomst för att agenter kunna logga in var som helst ifrån genom att länka IP-vitlistning till ett virtuellt privat nätverk (VPN).

IP Whitelisting

Identitets- och åtkomsthantering

Skapa ett SSO-skript för att autentisera agenter och användare på ert Freshdesk-konto genom att låta dom använda sina befintliga uppgifter. Förenkla kontohanteringen genom att tillåta att SSO fungerar med era befintliga databaser, som Active Directory eller sociala konton som Google, Facebook och Twitter.

SSO login

Ytterligare produktsäkerhetsfunktioner

Skydd mot "klick-kapning"
SHA 256-kryptering
JWT-autentisering för API:er
Granulär apphantering
Datakryptering vid vila
Förhindrande av övergripande skript

Regelmässig efterlevnad