Alla funktioner Samarbete

SAMARBETE BORDE INTE VARA SÅ HÄR SVÅRT

Supportagenter behöver ofta input från andra interna team för att lösa ett problem. Utan insyn i framstegen som görs av det andra teamet förlorar agenterna emellertid mycket tid som ägnas åt kommunikation fram och tillbaka. Allt sammanhang går förlorat, lösningen försenas och kvaliteten på er tjänst försämras.

Freshdesk främjar lagarbete och effektivitet

Freshdesk har en serie kraftfulla samarbetsfunktioner som kan hjälpa team att arbeta effektivt och leverera bättre supportupplevelser till kunden. Agenter kan ta in teamkamrater för diskussioner direkt i ärenden och kan upprätthålla insyn i ärenden även om ett annat team för närvarande arbetar med det. Team kan även dela på aktuella uppgifter och arbeta parallellt med dem.

 

Chatta inom ett ärende med gruppmöte

Samla alla som krävs för att lösa problemet i ett gruppmöte i ärendet och kommunicera direkt. Med en förteckning över alla interaktioner tillgänglig direkt bredvid ärendet kan alla se problemet i sitt fulla sammanhang, eller chatta för att få mer information.

Få bättre insyn med delat ägarskap

Dela ägarskapet för ärenden med andra team utan att förlora insyn och åtkomst till dem, så att team kan arbeta med frågan parallellt och hålla sig uppdaterade om framstegen. När agenten närmast kunden har aktuell information om problemet så har du alltid ett svar till kunden.

Dela upp och lös problem med över- och underordnad ärendehantering

Lös problem snabbare genom att dela upp ärenden i mindre uppgifter som respektive team kan arbeta parallellt med. Med över- och underordnad ärendehantering blir ärendet löst endast om varje team fullbordar den uppgift som tilldelats dem, så att varje internt team är ansvarigt för sin roll och ärendet kan endast lösas om varje team har axlat sin roll.

Lösa relaterade problem tillsammans med länkade ärenden

När det blir en plötslig ökning i inkommande supportärenden kan ni börja länka liknande problem och skicka statusuppdateringar för alla relaterade ärenden på en gång. Alla inblandade agenter har aktuell information om hur problemlösningen fortskrider och kan skicka konsekventa svar till sina kunder.