Alla funktioner Trygg helpdesk
SÄKERHETEN I FRESHDESK

Freshdesk ser till att alla företag får integritet, trygghet och dataskydd på alla fronter. Fler än 50 000 kunder litar på oss och använder vårt utförliga nätverk för sina dagliga interaktioner med kunderna.

Säkerhet

Trygg åtkomst med anpassade SSL-certifikat

 

Kryptera kommunikationen mellan webbläsare och webbservrar. Alla Freshdesk-konton har ett aktiverat SSL-certifikat som standard.

 • Skapa en egen supportdomän eller webbadress.
 • Kom igång med din anpassade SSL-URL på under 72 timmar.
 • Lägg till flera portaler på ditt Freshdesk-konto och använd autentiserad SSL-certifiering.
439 secure access 439 secure access

 

Hantera kunders och handläggares inloggningar med vitlistning av IP-adresser

 

Begränsa inloggningar utanför kontoret genom att vitlista adresser på kontorets nätverk.

Skapa exklusiv åtkomst så att handläggare kan logga in var som helst genom att länka IP-vitlistning till ett virtuellt privat nätverk (VPN).

Skapa ett system för att kontrollera inloggning av handläggare och/eller kunder.

439 whitelisting 439 whitelisting

 

Trygg och enkel inloggning med SSO

 

Skapa en funktion för enkel inloggning (Single Sign-on, SSO) som autentiserar handläggare och användare när de använder sina existerande inloggningsuppgifter på ditt Freshdesk-konto. Förenkla kontohantering genom att låta SSO användas med existerande databaser såsom Active Directory eller sociala konton såsom Google, Facebook och Twitter.

439 sso 439 sso

 

Få trygghet på alla Freshworks-plattformar

 

Få åtkomst till alla dina Freshworks-konton med ett enda lösenord eller länkat Google-konto med Fresh ID.

 • Förenklad autentiseringsprocess.
 • Smidig säkerhet inom Freshdesk Messaging, Freshmarketer, Freshconnect, Freshsales, Freshdesk Contact Center, Freshservice och Freshteam.
 • Snabb återställning av åtkomst om inloggningsuppgifterna har gått ut.
439 secure across all platforms 439 secure across all platforms

Dataskydd och integritet

HIPAA-efterlevnad – Förvara hälsovårdsuppgifter enligt ePHI-standarder

 

Freshdesk har optimerats för att följa samtliga HIPAA-krav.

 • Aktivera SAML SSO för användare som behöver logga in på din portal med enad identifiering och autentisering.
 • Konfigurera en anpassad mailserver för alla e-posttransaktioner för att se till att de förvaras autonomt utanför Freshworks och hanteras helt av dig.
 • Lägg till olika krypterade fält som anpassade fält i dina formulär, så att du kan ta emot och lagra känsliga kunddata.
HIPPA compliant helpdesk HIPPA compliant helpdesk

GDPR-efterlevnad – Ge kunderna deras rätt till privatliv

 

Freshdesk har GDPR-funktioner för alla kunder globalt. Se till att din helpdesk följer de rekommenderade GDPR-principerna för integritet och skydd av personuppgifter om du är verksam utanför den Europeiska unionen.

 • Möjliggör förfrågningar om dataåtkomst från dina kunder.
 • Radera profiler för slutanvändare eller handläggare vid förfrågan.
 • Exportera kontaktuppgifter, ärenden och forum som användaren har bidragit till vid förfrågan.
439 gdpr 439 gdpr

Ytterligare säkerhetsfunktioner

Förhindrar ”click-jacking”
SHA 256-kodning
JWT-autentisering för API
Apphantering på detaljerad nivå
Datakryptering i vilande läge
Skyddar från ”Cross-Site Scripting”

Certifikat för efterlevnad av informationssäkerhet