Fastställ förväntningar för att möjliggöra transparens

Fastställ kundförväntningar med hjälp av tjänstenivåavtal. Låt dem veta när de kan förvänta sig ett svar eller en lösning på ett problem.

Set and track SLAs to maintan service standards

Konfigurera flera SLA:er

Konfigurera olika SLA:er för olika agentgrupper, produkter, företag etc. Alla ärenden under dessa regleras av dessa SLA-policyer.

Manage multiple SLAs for diferent type of customers

Stäng av era timers vid behov

Frys SLA-timers när ett ärende har en viss status, så att dina agenter inte straffas för att de bryter mot SLA:er medan de väntar på kunder eller samarbetspartners.

Freeze SLA timers

Möjliggör distansarbete

SLA-rapporter

Skapa delningsbara rapporter på agent- eller helpdesk-nivå över ärendelösning och SLA-efterlevnad, kategoriserat efter ärendens egenskaper.

Tidszoner

Tillhandahåll support för dina produkter över olika tidszoner och låt dina agenter ha arbetstider enligt deras lokala tid.

Öppettider

Ange flera öppettider för olika grupper baserat på deras lokala tid och tilldela ärenden till agenter i enlighet med detta.